Kövess:

Legutóbbi bejegyzések

2015. június 17., szerda

Alapvető kampány elvek - a Háború művészete I.


A háború művészete
Szun-ce vagyis Ping-fa a Háború Művészete a menedzser-képzésnek is egyik alaptankönyve lett. Az értelmezési lehetőségek azonban nagyon szerteágazóak, pontosan ezért érdemes újból átnézni, átolvasni, hogy ma éppen, hogyan hasznosíthatjuk Szun-ce tanításainak egyes pontjait. A könyv az ütőképes hadsereg és hegemóniát biztosító háború elméletét dolgozza ki, amit az üzleti életben a csapatépítés és a taktikai szintű kommunikáció, a marketing és az időszakos kampányok nyelvére fordíthatunk le.

1. ALAPVETŐ ELVEK


A háború művészete
„Az út: el kell érnünk, hogy a nép ugyanúgy gondolkodjék, mint uralkodója, s így képes legyen vele együtt meghalni, képes legyen vele együtt élni, anélkül, hogy félelmet vagy kétséget ismerne.”

Az egyetértés kialakítása az mindig a hossztávú stratégia, a PR része. Az út, a hosszú távú stratégia kialakítása csakis rendszeres kommunikációval, történetépítéssel érhető el.  Az út vége a meggyőzés, az értékesítés a félelmek és kétségek eltávolítása.

A háború művészete
„Az ég: a homály és a fény, a hideg és a hőség, a napszakok és évszakok.
A föld: a távoli és a közeli, a járhatatlan és a járható, a tágas és a szűk, a halál és az élet.„

A kettőségekben való gondolkodás, az egyre távolabb kerül a mai kor emberétől, nincs egyértelmű jó és rossz, nincsenek pontos bizonyosságok és nyilvánvaló hazugságok. A jelen létállapot sokkal inkább halmazszerű. Egyben találod meg benne, az óriási információs dömping közé rejtve a fényt és a homályt, a hideget és a hőséget. Az égi dolgod, a te transzcendenciád, hogy napról napra és évszakról évszakra fényt vigyél, rávilágíts dolgokra, megértesd másokkal mi az, amit teszel. Mikor valaki fázik, vacog, mert rosszul mennek a dolgai, akkor tudj segíteni, míg ha valakit eláraszt a sok munka, akkor is tudj a válláról levenni feladatokat, segíteni neki a termékeiddel és a szolgáltatásaiddal.

A háború művészete
A földi dolgot pedig, hogy közelivé, elérhető tedd más számára, amit úgy érez, hogy elérhetetlen. Ki kell számára is jelölni az utat, járhatóvá tenni azt, hogy elérje a céljait, ebben lehetnek útmutatói a te termékeid, vagy szolgáltatásaid. Mikor valaki így dolgozik azon, amit csinál, akkor sokkal tágasabb lesz a világ körötte és tevékenységével, aktivitásával sok mindent teremt. Életet hoz mások életébe is legyőzve a pesszimizmust, a tehetetlenséget, a tervnélküliséget, mindazt, ami egy vállalkozás halálát és a benne lévő emberek rossz sorsát előidézi.

A háború művészete
„A hadvezér: a bölcsesség, a megbízhatóság, az emberség, a bátorság és a szigorúság. „

Egy megfelelő vezető képes csak ezeket a célokat megvalósítani. Ehhez a vezetőnek megfelelő tudással kell rendelkeznie, ki kell tartani megbízhatóan a kitűzött célok mellett, ez a bátorsága, és hogy mer mindig újítani is. Azokkal, akik vele dolgoznak emberségesen bánik, de a feladatok megfelelő elvégzésénél szigorú.

A háború művészete
„A törvény: a katonai szabályok és a rend, a helyes úton való vezetés, valamint a szükségletekről való gondoskodás.”

Alapvető szabályokat kell szem előtt tartani a célok eléréséhez, mindig rendszeresen és fegyelmezetten kell végezni a kiszabott munkát. A rendszeresség csak az, ami kiszabott úton, a célok felé vezetve megtart minket. Ezért kell a hosszú távú stratégia, a küldetés, ami felé visz az utunk. Betartva ezeket nem fog gondot okozni a szükségletekről való gondoskodás.

„Ezt az öt (tényezőt) minden egyes hadvezérnek ismernie kell, s aki megértette ezeket, győzelmet arat, aki azonban nem értette meg, nem győzhet.”

Aki követi ezt az 5 alapvetést az eléri a céljait és győzelmet arat, aki azonban csak egyes elemeket használ fel belőle és csak taktikai úton – árcsökkentés, reklám, direkt értékesítés – igyekszik rövid távú előnyöket szerezni, az az úton, ami magasabbra vinné és többé teszi nem érhet célba.

2015. június 15., hétfő

Ne bízz csak egyetlen, de költséges eszközben – a Rozgonyi csata


Harc a megosztottság ellen


Rozgonyi csata
1312. június 15-én az Északkelet magyarországi, Rozgony közelében került sor, erre a magyar történelmi csatára. Ma Rozgony Felvidéken, Kassa közelében (a mai Szlovákiában a Rozhanovce település néven) található. Az egyik oldalon a Kassa városát támogató Károly Róbert király serege állt, míg a másikon az Aba család fegyveresei, Aba Amádé fiainak vezetésével. Károly Róbert országegyesítő háborújának egy döntő csatája volt a rozgonyi. A kiskirályok uralmi területei Magyarországon, ugyanis gyengítették a királyi hatalmat és így az ország erejét is, az ország területének nagy része néhány tartományúr – kiskirály, vagy oligarcha – hatalma alá került.

Olyan piacon dolgozol, amit hatalmi eszközökkel sokszor leosztanak és megvannak az adott piaci terület kiskirályai. Akkor se veszítsd el a tudásodba vetett hitet, találj olyan piaci szegmenst, amiben jóval jobb tudsz lenni náluk. Találd meg azokat az embereket, akik hosszútávon, akarnak tenni, és velük építs egy másik világot, amiben az oligarchák hatalma mit sem ér, mert szellemileg sohasem juthatnak oda. S ezeknek az oligarcháknak a tekintélye, a tisztelet úgyis gyorsan elmólik.

A rozgonyi csata közvetlen előzménye az volt, hogy 1311 szeptemberében a kassai polgárok városi kiváltságaik védelmében megölték az egyik kiskirályt, az Aba nembeli Amadé nádort. A nádor fiai bosszúra készültek, ám a király, természetesen a jogos kiváltságait védő város mellé állt. Válaszul az Abák segítséget kértek, egy másik kiskirálytól, az ország északnyugati részét uraló Csák Mátétól. Csák Máté, mintegy 1700 cseh zsoldost és több familiárisát küldte az Amadé-fiak segítségére, és ők az így megerősített seregükkel támadtak Kassára.

A támadás hírére Károly Róbert is a város közelébe irányította seregét. A két had Rozgony mellett ütközött meg. Az oligarchák Balassa Demeter és az Aba nembeli Nagy (vagy Szép) Aba vezetése alatt álló seregének fő ereje a nehézlovasság volt, míg a király seregében nagyon sok gyalogos katona volt.

A drágább eszköz sohasem garantálja a győzelmet


Rozgonyi csata
Bízva a nehéz lovasság mindenütt áthatoló erejében a szárnyakon vívott harcról az oligarchák teljesen le is mondtak. Az Amadé-fiak seregük frontális támadásával a centrumban próbáltak meg döntést kicsikarni. Ezt az elképzelésüket támogatta az is, hogy a király került hátrányosabb helyzetbe a völgyben, a seregek felvonulásánál, míg ellenfelei a hegy lábánál foglaltak helyet. A tartományurak hadseregük látványos erőfölényének tudatában ezért egyetlen, erőteljes rohammal kívánták áttörni a király hadrendjét. Semmilyen átkarolási kísérletről nem írnak a források, így akarták ugyanis Abáék kihasználni a lovasság együttes erejét. Az oligarchák taktikája végtelenül egyszerű volt, látva túloldalt a jelentős gyalogságot. Frontálisan, lendületből a nehéz lovasokkal áttörnek az állások közepén, majd a szétzilált egységeket külön-külön is lemészárolják.

Az erőfölény tudatában sokszor válnak óvatlanná és megfontolatlanná, lemondva a gondolkodásról a versenytársak. Lehetnek valakinek jobb eszközei, drágább felszerelése, a gondolat ereje mindenkor több lesz ennél. Egyszerűen hagynod kell, hogy a konkurens ilyenkor teljes egészében megbízzon a költséges eszközeiben, aminek a hatását pár ügyes ötlettel semmivé teheted.
 
A leghevesebb küzdelem természetesen a frontális támadás centrumában a királyi zászló körül alakult ki. Csák nembeli Györke királyi zászlótartó el is esett a csatában, és a király a johanniták zászlaja alatt harcolt tovább. A királyi sereg természetesen nagy veszteségeket szenvedett el a támadás első vonalában, azonban míg az ellenség középen harcolt a királyt védőkkel, addig a széleken a többi gyalogos egységnek volt ideje bekapcsolódni a harcba. Így amikor a leghevesebb volt a király elleni elvakult támadás, akkorra volt ideje a szepesi és kassai gyalogságnak oldalba támadni az Abák már győztesnek látszó seregét. A gyalogság erejéhez hozzájárult az is, hogy Magyarországon a fegyvereket és fegyelmet tekintve a szepesi és kassai gyalogosok a legjobb csapatok közé tartoztak. A támadásuk is pontos és jól felépített volt, nem a centrumba igyekeztek, ahol a legnagyobb volt a káosz, hanem a nehéz lovasság széleit kezdték megtámadni. Így sikerült egyre több lovast a szárnyakra vonni, ami megkönnyítette a középen küzdő király helyzetét is. Így, amikor a szárnyak támadása miatt, a középen vezetett támadás meggyengült, akkor a királynak lehetősége volt kitörni, több részre vágva az ellenséges erőket és a szárnyakon is tudtak segíteni a gyalogosoknak. A seregvezérek a váratlan oldaltámadásban, a haderejük széthúzásában szinte mind elestek, és ez annyira megzavarta az oligarchák hadseregét, hogy megfutottak a csatatérről. A csatában elesett Amadé nádor két fia, Miklós és Dávid is. A magyar hadtörténelemben ez volt az első olyan csata, amelyben a gyalogság döntő sikert ért el a nehézlovasság ellen.

Rozgonyi csata
Amikor valaki erőfölényből küzd ellened, lehet az egy multi is, természetesen óriási lesz rajtad a nyomás, hogy feladd. Azonban, ha megfontoltan, kis lépésekben haladsz előre, akkor észre fogod venni a konkurensek erőfölényében azokat a gyengeségeket, amiket te könnyen meg tudsz támadni. Ehhez nagyon fegyelmezettnek és kitartónak kell lenned, ez nem vitás. A fegyelmezettséged és a kitartásod, azonban olyan fegyvert ad a kezedbe, amivel észreveszed azokat a piaci lehetőségeket, amiket jól kihasználhatsz. Nem frontálisan, azokat az eszközöket használva kell szembeszállnod a piac kihívásaival, amit a nagyobb anyagi erőforrássokkal rendelkező piacvezetők használnak, hanem oldalazva, az ő figyelmetlenségüket kihasználva tudod a piacot úgy szegmentálni, hogy az előnyös legyen neked.

A tekintélyed és az ismertséged is nőni fog


Rozgonyi csata
A rozgonyi csata után jelentősen megnőtt a király tekintélye: csapatai egymás után foglalták el az Amadé-fiak kezén lévő várakat, és uralmát az ország északkeleti felén a lengyel határig terjesztette ki. A legnagyobb ellenfélnek tekintett Csák Máté katonai erejét a csatavesztés nem törte meg, de a keleti irányú terjeszkedés lehetőségét lezárta előtte, így hatalma hanyatlani kezdett. Károly Róbert lassan, de biztosan megszerezte az egész ország feletti ellenőrzést.

A nyerő ötleteket mindig vidd tovább, sohase állj meg és elégedj meg azzal, amit elértél. Próbáld meg egyre szélesebb földrajzi körben terjeszteni az eredményeidet, megosztva azt másokkal is. Amennyiben te nem próbálsz meg növekedni, úgy mások számára engeded át a te piaci területeden a kezdeményezést. S ha átengeded másnak a kezdeményezést, akkor a te piacod fog előbb, utóbb sérülni, elfelejtve az elért eredményeket, a végén vereséget szenvedsz. Maradj ötletes, megfontolt, így mindig tudsz küzdeni a saját piacodért.

2015. június 7., vasárnap

Egy filozófia éves tervvé alakítása /Louis Van Gaal, Manchester United 2014/15-ös szezonja/

Louis van Gaal filozófiája a Manchester Unitednél

Korábbi blog bejegyzésünkben már írtunk Louis Van Gaal alapvető futball filozófiájáról, és hogy azt hogyan igyekezett megvalósítani a különböző futball csapatoknál, ahol dolgozott. Milyen módon változik egy vezető látásmódja, filozófiája, amikor éves tervvé kell átdolgozni a hosszú távú stratégiai elképzeléseket. Különösen figyelemre méltó ez egy olyan egyesületnél, ahol a múlt és a tradíciók, minden vezetőre eredménykényszert raknak. S nagyon érdekes ez egy olyan válsághelyzetben, amikor a klub legendás vezetője visszavonult és az őt követő vezető totális eredménytelensége miatt – az előző szezonban, semmit sem nyert a csapat, sőt még az európai kupákban való induláshoz szükséges helyezést sem értek el a bajnokságban – kellett újból megszervezni a működést olyan szinten, hogy az eredményesség se szenvedjen csorbát.

Louis Van Gaal, Manchester United

A Louis van Gaal filozófiájához, a Manchester Unitednél három kulcsfontosságú szempontot gyűjtöttek össze a csapat szakértői.

Manchester United TV számára készített dokumentumfilmnek, amely összegezte ezt, komoly PR szerepe is volt. Louis van Gaal a filmben képes volt számos fontos dolgot közvetíteni személyiségének a mélységéből, ezzel segítve, hogy a szurkolók jobban megértsék a munkáját és eloszlassa azt a mítoszt, hogy ő egy autoriter típusú vezető, aki uralkodik a többieken.

1. Központban mindig az ember

 A Manchester United menedzsere elmondta: "A nézők, a szurkolók sokan úgy gondolják, hogy én nem vagyok nagyon rugalmas ember. Sokan azt gondolják rólam, hogy én mindig ragaszkodom ahhoz, hogy én vagyok a főnök, sőt sokan azt hiszik, hogy talán úgy viselkedem, mint egy diktátor, vagy valami ilyesmi. Egyáltalán nem vagyok ilyen."- mondta.

Wayne Rooney Manchester United
Egyértelmű, hogy olyan edző, aki kiérdemelte a legnagyobb tiszteletet a játékról való tudás és a múltja alapján. Olyan edző, aki képes az ösztönzésére méltó csapatszellem kialakítására. Minden egyes játékosával személyesen beszél, személyre szabott módon kezeli őket. Ezt Wayne Rooney is elismerte: „Mindig, mint egyéniséggel beszél velünk és nem úgy, mint a csapat egy tagjával, vagy az elvégzendő munka megvalósítójával. Az edző ajtaja pontosan ezért mindig nyitva áll a játékosok előtt, ha beszélni akarnak vele.”

"Úgy vélem, az én játékosaim nem csak focisták, akik elrúgják a labdát A-ból B-be, hanem a teljes személyiségüket, az őket körülvevő környezetet ismernem kell. Azt akarom, hogy megismerjem őt, nem csak, mint egy játékos, hanem mint ember is, és ez nagyon fontos."- említette Van Gaal.

Természetesen, a holland tudja a legjobban, hogy milyen érzés az ha egy játékos nem kap megfelelő esélyt és mennyi támogatásra van szükség ahhoz, hogy minél jobb legyen. Fiatal játékosként az Ajaxban, Johan Cruyff-val versengve kénytelen volt látni egy csapat a hierarchiáját és kénytelen volt ennek megfelelően racionalizálni a helyzetét, és ennek következtében meghozni azt a nehéz döntést, hogy elhagyja a klubot, amelyik támogatta őt.

„Én is csatár voltam és a másik csatár akkoriban Cruyff volt - emlékszik vissza. Semmi esélye nem volt, annak, hogy én az első csapat tagja legyek. Az egyes ember és, hogy az minél jobban dolgozhasson, kihasználhassa a benne rejlő potenciált, nagyon fontos az én filozófiámban. Amikor magam is láttam, hogy én nem vagyok elég jó, mert Cruyff sokkal jobb játékos nálam, akkor el kellett mennem, hogy játszani tudjak a Royal Antwerpenbe."

2. Szenvedély és elkötelezettség

Louis Van Gall még alig volt a 20-as éveiben, amikor eltávozott Amszterdamból. Ám már ekkor kezdenek formát ölteni az elképzelései, amivel elindult a váltás felé vezető úton, ami világhírű edzővé tette. Mindig is sóvárgott utána, hogy részese lehessen a foci életnek, és elválaszthatatlannak érezte magát a sporttól, függetlenül attól, hogy mennyi sikerben lesz része a pályán.

Louis Van Gaal Manchester United
"Én olyan ember vagyok, aki fanatikus," - állítja. "Mindig nyerni akarok! Azonban meg kellett tanulnom elvontan gondolkozni, és távolságot tartani a pályán történtektől, ahhoz, hogy elemezni tudjam azokat. Mikor ezt megtettem úgy is, mint egy focista, a csapat egyik játékosa, vezetővé váltam. Pályafutásom során, mindig én voltam a kapitány a csapataimnál. Ez további lehetőséget teremtett ahhoz, hogy fejleszteni tudjam magam. Én elég lassú játékos voltam, így gyorsam át kellett gondolni, hogy ezzel a hátránnyal hogyan játszhatom, különben nem játszhattam volna ezen a szinten. Ezen dolgoztam már akkor is a taktika szintjén, mint játékos és ez segít nekem most, mint menedzsernek. A futball abbahagyása után rögtön csak edzősködni akartam, a filozófiám már  ugyanis kezdett körvonalazódni abban az időben. "

3. Fejlődés és változás

Van Gaal gyakran igyekszik rámutatni arra, hogy a filozófiája mindig fejlődik, és ez a folyamat jelenleg is zajlik az Old Traffordon.

Manchester United
"Mindig alkalmazkodnom kell a klub kultúrájához, ahol éppen dolgozom. Az, ahogyan itt dolgozom a Unitednél az eltér attól, ahogy a Bayern Münchennél, Barcelonánál, vagy a holland válogatott élén dolgoztam.”

„Szeretem a támadó futballt, de ehhez szükségünk van megfelelő játékosokra. Ezért én mindig figyelem, kik azok akik, ennek megfelelő szinten és minőségben játszanak. Ennek megfelelően alakítom ki, hogy a játékosok éppen hol játszhatnak. A támadást négy szakaszra osztom ehhez, a védekezést, pedig négy fázisra. Azt hiszem, a játékosok most már tudják és értik ezt, hogy ezt a filozófiát hogyan tudjuk megvalósítani."

"Azt kell mondanom, van egy sor eszme, amiben a filozófiámhoz ragaszkodni fogok, de sok szempontból meg is lehet változtatni azt. Azonban csak akkor lehet megváltoztatni, a csapat stábja, az egyesület alkalmazottai és a játékosok által, ha egy 1 éves periódus letelik. Sok szempontból elemezni kell ehhez az eredményeket és a bejárt utat."

Jövőkép és eredmények

Manchester United
Tehát mi a jövő a Manchesternél és hogyan értékelték a szakértők az évet? A United a negyedik helyet érte el, s bizakodásra adnak okot a jelentős győzelmek a Tottenham és a Liverpool felett, de minden szurkoló reméli, hogy ez csak a kezdete valami különleges folyamatnak. Louis van Gaal el is mondta, hogy a legfontosabb cél az angol bajnokság megnyerése. „Minimum a bajnokságot, meg akarom nyerni, mert ezt mindenütt megtettem, ahol dolgoztam és ezt akarják a rajongók, szurkolók is.”

Az első évre kitűzött célt, hogy indulhassanak újra a Bajnokok Ligájában sikerült elérni a negyedik hellyel. Ez tehát siker, azonban árnyaltabb értékelésre is szükség van a futball világában, nemcsak az elért helyezéseket és címeket kell figyelembe venni.

Mi az, amiben Van Gaal jól teljesített?

Van Gaal a klub kulturális szempontjait a munkájában abszolút figyelembe vette. Miután az előző szezon David Moyes-sal a lehető legkatasztrofálisabb lett, Van Gaal tapasztalata és az, ahogy önbizalmat sugárzott, lehetővé tette hogy valóban a United menedzsereként viselkedjen minden helyzetben.

A legemlékezetesebb momentumok ebből a szempontból nem is a pályán történtekhez kötődnek. A rajongók arra emlékeznek a leginkább, amikor megszakította Gary Neville interjúját a Sky Sports adásában, hogy megünnepeltesse a győzelmet a Liverpool ellen. Csakúgy, mint a szenvedélyes kántálására, amit a szurkolóknak osztogatott aláírások közben ejtett meg.


Ott voltak a pontos statisztikák, amivel dolgozott, s amikor egy sajtótájékoztatót követően Sam Allardyce megjegyzést tett, a túl hosszú labdákra úgy tűnt, ezzel kritizálva a védekezésben alkalmazott megközelítést, akkor be tudta mutatni, hogy ez csak abból következett be, hogy ezek a taktikai elemek még nem voltak elég kidolgozottak abban az időben.

Volt néhány fantasztikus eredménye már a pályán is. Az oldal váltás Robin van Persie esetében, ahogy sérülése után a Swansea City ellen beszállt a játékba, s amivel meglepte az ellenfelet, vagy az ahogy a United elsöpörte Tottenham Hotspur-t az Old Traffordon. Az első félideji a teljesítmény az Anfielden őszintén csodálatos volt, amit a másodikban Juan Mata csoda gólja koronázott meg. Ezt követte a Manchester City elleni szép győzelem, ami mintha azt jelezte volna, hogy a szezonra jellemző formaingadozás már elmúlt.

Ashley Young Manchester United
Érdemes megjegyezni azt is pozitívumként, hogy ha a United nem is játszott jól, akkor is sikerült nagyon jó munkát végezni a pályán az eredmények érdekében. Akár beszélhetünk Daley Blind utolsó pillanatban szerzett egyenlítéséről a West Bromwich Albion és West Ham United ellen vagy Ashley Young utolsó pillanatban lőtt győztes góljáról a Newcastle United ellen. Ezek a pillanatok egyértelműen bizonyították, hogy a játékosok a menedzserükért is játszanak.

Szintén érdemes megemlíteni itt a jó teljesítményt olyan játékosoknál, akikre korábban nem annyira épített, Ashley Young, Marouane Fellaini és Chris Smalling formajavulása és munkája mind felette volt a menedzser elvárásainak.

Mi az amiben Van Gaal hibázott?


A legfájóbb ebből a szempontból a szezon végi visszaesés. A lehetséges 18 pontból csak 5-t sikerült szerezni. Így nem tudták elkerülni a korai szezonkezdést, a Bajnokok ligája Play-Off körében már játszania kell a csapatnak. Még plusz hat ponttal lekörözték volna az Arsenal-t, 10-el pedig utolérték volna a Manchester City-t. Nem sikerült azonban magasabb fokozatra kapcsolni a végjátékban.

Manchester United
Ez a visszaesés amolyan szendvicshatást generált Van Gaal első szezonjában. A szezon eleji rossz kezdésben még nagy szerepe volt a sok sérülésnek. A szezon végén, ezért a rossz teljesítményért viszont már kevesebb kritikát kapott, mert mindenki látta, hogy a csapat jobban játszik addigra. A sérüléseket félretéve, a szezon elején az is látszott, hogy a három hátvédes rendszer nem működött olyan jól, mint a hollandoknál a világbajnokságon, sőt kifejezetten katasztrofális volt a Unitednél. Szinte az egész csapat értetlenül állt előtte, hogy mit is kellene csinálni.

Szezon elején és utószezonban is megtalálta viszont többnyire Van Gaal a játékosok helyét a csapat szerkezetben, bár ehhez sokszor súlyos tévedéseken keresztül jutott el. Ez külön sikeres volt Ashley Young baloldali visszavont középpályás pozíciójánál. Az viszont, hogy Wayne Rooney-t a középpálya mélyén szerepeltette egyértelműen nem volt jó döntés. Rooney nem középpályás, ahogy a szezon is bizonyította. A második felidőben a United, hazai pályán a West Brom ellen, Robin van Persie-vel és Rooney-val a középpályán kezdett, előttük a középpálya frontvonalában Fellaini-vel. Sokkoló volt, hogy még gólt sem szereztek.

Voltak játékosok, akik mélyen a képességeik alatt teljesítettek. Ebben lehet szerepet játszott az is, hogy Van Gaal a játék ellenőrzése céljából, sokszor kötött posztokat és szerepköröket jelöl ki. Angel Di Maria valószínűleg jobb lehet a következő szezonban, egy kötetlenebb szerepkörben, mert mindig elöl játszatva, nem úgy tűnik, hogy segíteni tudna a játék ritmusának a kialakításában.

Magasabb fokozatba kell kapcsolni

 

Louis Van Gaal Manchester United
Sok pozitív és rengeteg nem túl pozitív momentum is kötődik Van Gaal szezonjához. Ha bizonyítványt osztanának róla, akkor az ellenőrzőbe egy 4-es alá kerülhetne, mondják a kommentárok az éves teljesítményt értékelve. A negyedik hely volt az elsődleges cél, amit sikerült a Manchester Unitednek megszereznie, de a tovább lépéshez még rengeteg munka vár rájuk a következő szezonban.


2015. május 29., péntek

Gyorsan mozgó egységekben az erő – a Legnanoi csata


Szövetség kontra nagyhatalom


Legnanoi csata
A csatára 1176. május 29-én került sor, Észak-Itáliában, Milánó mellett, Legnano helyiség közelében. A csatában az egyik oldalon a Milánó vezette Lombard városállamok szövetsége (Lombard Liga) állt, míg a másik oldalon Barbarossa Frigyes német-római császár katonái sorakoztak fel. A harcoló felek erőviszonyainál, a hazai területen küzdők élveztek előnyöket, a Lombard Liga 3500, míg Frigyes császár 3000 katonával jelent meg a hadszíntéren. A császári erők számára az jelentett előnyt, hogy ők a magaslatokat foglalták el. A Lombard Liga harcmodorának a különlegességét az úgynevezett Halál Osztag adta, amely egy rendkívül gyorsan mozgó és kegyetlen harcosokból álló 900 fős elit egység volt. A Lombard Ligába Milánóból 900 lovag érkezett, míg 550 másik három városból. A Liga erőinek nagy része azonban gyalogos katona volt.

Keress szövetségeseket, partnereket a kampányaidhoz, egymást kiegészítő, vagy kereszt termékeket is könnyebben tudtok így értékesíteni. Ráadásul a kampány költségeken osztozva, erősebb piaci szereplőkkel is szembe tudtok szállni. Az összefogásban sokkal nagyobb erő van, akár csak a kampányok szintjén és sokkal inkább rendszeressé tehetitek azt, mintsem önállóan küzdve a piacon. A közös érdek komoly kampány szövetségeket generálhat.

Legyen filozófiád, ami pontos célokat jelöl ki


A Lombard Liga 3500 emberét az Olano folyó nyugati partján helyezte el, Barbarossa Frigyes csapatainak felvonulási útvonalában.  A lombard sereg miután elfoglalta a harcállásokat, abban a hiszemben, hogy az ellenség még távol van, felderítőket küldött ki. Május 29-én hajnalban a kiküldött felderítő 700 lovas egység már szemben találta magát a császár seregeivel, akik már átkeltek az Olano folyón és déli irányba meneteltek. Itt egy gyors csata kezdődött, a Lombard felderítő erők és a 300 lovasból álló császári élcsapat között. Az összecsapás rövid volt és véres, a 700 lovast gyorsan megfutamították, akik visszatértek állásaikba Legnanonál. 

Az olaszok csapat mozgásainak szervezésében kitüntetett szerep volt az úgynevezett Carroccio-nak. Ez tulajdonképpen egy négykerekű háborús oltár volt, amit a csatába is magukkal vittek. Ez egy téglalap alakú, szokásos a városokban is használt szószék volt, amiről a papok prédikáltak a csata előtt és a papok mellett felsorakozó trombitások bátorították a harcosokat. 

Carroccio A csatában a Carroccio-t mindig a legbátrabb harcosok vették körül, - ez volt Legnanonál a Halál Osztag - mert ez ugyanakkor egyfajta tájékozódási és találkozási pont is volt a hadseregnél csata közben. A Carroccio mozgatásával és elhelyezésével irányították a taktikai mozgásokat. A Caroccio elfoglalását az ellenség részéről jóvátehetetlen vereségnek és megaláztatásnak érezték, emiatt védték a legbátrabb harcosok azt.

A csata első részében épp a gyalogság pozíció váltásai, egy falanxszerű vonal létrehozásával a Carroccio körül vezetett hosszú és véres küzdelemhez. Ez a harc azonban megállításra kényszeríttette a magaslatról érkező császári seregek rohamát. M. B. Synge ezt írta a Carrocciot körülvevő Halál Osztagról: "Kilencszáz elkeseredett hazafia alkotta a Halál Osztagot, akik a csatába magukkal vitt Szent Kocsit is védték. Mielőtt harcba indultak és látták a németek térnyerését, hirtelen letérdeltek és megújították a fogadalmukat Istenben, hogy most készek elveszni a hazájukért.”

Egy kampányban kellenek a tájékozódási pontok, amiket mindenki jól ismer. A Te kampányod résztvevői számára ezt jelenti a filozófiád, a küldetésed, amiben maradéktalanul hiszel. Tűnjék ez más számára, mégoly nevetségesnek és érthetetlennek, Te tarts ki mellette a legrosszabb körülmények között is. A filozófiád, az abba vetett hited kijelöli ugyanis azokat a célokat, amiket egy kampányban el akarsz érni. Valószínűleg Legnanonál is a német lovagok számára, még ha ismerték is a vallási jelentőségét a Carroccio-nak, teljesen nevetségesnek és érthetetlennek tűnt, hogy miért mozgat, annyi ember egy kereken nyugvó faemelvényt, a tetején egy haranggal. Azonban a lombardok számára ez az eszköz, olyan együttműködést, szervezett csapat mozgást tett lehetővé, amivel fölé tudtak kerekedni a harcban edzettebb németeknek.

Változtass bátran kampány közben is a pozícióidon


A Carroccio körül megállított, így egy helyben harcoló német seregre támadt a Lombard Liga átcsoportosított lovassága. Őket a lassabban, így később érkező császári gyalogság igyekezett megállítani, aki mielőtt elérte volna a már dúló közelharcot szembefordult a lombard lovagokkal. Mikor a falanxba tömörült olasz gyalogságot otthagyva – látva a kilátástalan küzdelmet - a német lovasság is a Lombard Liga lovas erői ellen fordult, akkor kapcsolódott be a küzdelembe a korábban elűzött 700 lovasból álló felderítő egység is. A közös támadás megfutamította a németeket, akik ismét szembe fordulva az olasz gyalogsággal a Coraccio ellen indultak, így próbálva megtörni az ellenfelet.  A Halál Osztag azonban gyorsan blokkolta ezt a támadást is. Sőt az ekkor már itt felsorakozó lombard íjászok nyilai váratlanul érték a német lovagokat. Egyébként is jellemző volt a harcba bekapcsolódó olasz egységekre, hogy nem a teljes erőkkel, hanem mindig tartalékot képezve szálltak harcba, így amikor a küzdelem kifáradni látszott, akkor újabb friss erőket tudtak bevetni.

Carroccio
Ekkor a lovasság az újabb hiábavaló támadás után visszatért, hogy segítse a gyalogságát a Lombard Liga lovasai ellen. Csakhogy az ide-oda manőverezéssel sok időt veszítettek, s ekkor már a nyomukban a Halál Osztag katonái is oda értek. A német lovasság újra és újra eltávolodott az állóharc helyétől, hogy új lendületet nyerve próbálják meg áttörni a védelmet. Az olasz lovasság is hátrébb húzódott és a Halál Osztag is menekülést színlelt, azért, hogy magukra húzva a császári erőket, a megosztott gyalogsági erők újabb egysége hátba támadhassa őket. Így a császári erők mintha egy üllőre kerültek volna, - hisz az átcsoportosításokkal a felderítő lovas csapatok, a lovasság és a két gyalogos egység, s az íjászok négy irányból támadta őket – s minden oldalról állniuk kellett a csapást. Miután így már nem volt kérdés a győzelem a lovasság egy része és a Halál Osztag közvetlenül Frigyes császár testőrsége ellen fordult. Ebben a támadásban a császári zászlóvivőt is megölték, Barbarossa pedig leesett a lováról, a császári csapatok pánikba estek és elmenekültek.

Erre a gyorsan mozgó, a kampány állásának megfelelő állandó pozícióváltoztatásra ma már a sokféle online eszköz kitűnő lehetőséget biztosít neked is. Amennyiben a Facebook-on hirdetsz és a kijelölt célcsoport aktivitása nem hozza a megfelelő eredményeket, könnyen változtathatsz rajta. Szűkítheted a földrajzi elérését, bővítheted a célcsoport jellemzőit, így csökkentve azok számát, akinek szólnak az üzeneteid, vagy akár egyszerűen célcsoportot is válthatsz és természetesen a kampány költségeid is át tudod állítani. Ugyanehhez hasonló módon a Google Adwords hirdetéseidben, rosszul teljesítő kulcsszavakat kikapcsolhatsz, hogy ezekre ne jelenjen meg az üzeneted bárki is ütné azt be a keresőbe. A tartalmi hálózaton a Googlenél is könnyen tudsz témaköröket, demográfiai adatokat módosítani, vagy direktben hirdetsz számodra releváns weboldalakra. Az email kampány üzeneteidet is gyorsan átírhatod, ha nem elég magas a megnyitási, vagy átkattintási arány.

Ma már az üzleti kampányok kivitelezésében, az online hirdető rendszerek és alkalmazások tudnak lenni a te Carrocciod, amivel menetközben is összehangolhatod az egyes kampány csatornák üzeneteit. S amikor sikerül eltalálni a tökéletes arányokat, jellemzőket, akkor aztán nyugodtan növelheted az erőforrásokat, hogy még hatásosabb legyen a kampányod.

Nem tudják megváltoztatni a filozófiád


Legnanoi vár
A legnanoi csata jelentősége, hogy a pápaválasztásba, illetve az itáliai városállamok belügyeibe beavatkozni kívánó, és a térségre súlyos adókat kivető császár ellen sikerrel harcoltak közösen a Lombard városállamok. A győzelem révén, a császár az 1183-ban megkötött konstanzi békében kénytelen volt elismerni a lombard városok önkormányzatát. Így végleg le kellett mondania arról, hogy saját embereit delegálja a városok élére, és megadóztassa azokat.

A gyorsan mozgó és változtatható kampány stratégia lehetővé teszi, hogy megtaláld azokat az embereket, akikkel szót tudsz érteni. Sokkal jobb, ha megtalálod azokat a vevőket, akikkel öröm együtt működni, mert akkor nem kell feladnod az elképzeléseid, a filozófiád, ahhoz, hogy eredményeket érj el. Sokan jutnak hasonló elvekhez és kampány módszerekhez az évek alatt, nem azért mert kifejezetten ezt szeretnék, hanem mert mások nyomása erre kényszeríti őket. Ilyen körülmények között viszont már nem lesz öröm, amit csinálnak, nem fognak rendszeresen kommunikálni és elvesztik a céljaikat is. Válts inkább gyorsan, keress minél előbb, olyan embereket, akiknek szívesen adsz el, a mai kor rendszerei lehetővé teszik neked is ennek a gyorsan mozgó taktikának az alkalmazását.

Népszerű bejegyzések