Kövess:

Legutóbbi bejegyzések

2015. június 18., csütörtök

A waterlooi csata - Lemondás a kidolgozott taktikai tudásról


A csatákhoz, jól átgondolt terv kell - a waterlooi csatánál, miért hiányzott ez mégis a nagy stratéga Napóleonnál?


Waterloo-i csata
A terepviszonyok annyira fontosak egy-egy csatánál, ahogyan az aktuális piaci helyzet az üzleti életben, hogy a híres csatákat is mindig az adott helységről nevezik el, ahol történt. Így vált híressé a belgiumi kis falucska Waterloo is, Brüsszel közelében, ahol 1815. június 18-án került sor a történelmi csatára. Az egyik oldalon a hatalmat ismét magához ragadni akaró, így mindent egy lapra feltevő, az Elba szigetéről Franciaországba érkező, Napóleon vezette francia seregek álltak. A másik oldalon, pedig a Napóleon nagyhatalmi törekvéseit mindenáron végképp megállítani igyekvő angol - porosz - osztrák - orosz haderőkből álló hetedik koalíció csapatai sorakoztak fel. A koalícióban rejlő harc erejéről már a Legnanoi csata elemzésénél is írtunk. Itt a koalíció ereje azonban, nemcsak az összefogásban, hanem jelentős számbeli fölényben is megnyilvánult. Napóleon oldalán 86 ezer katona állt, vele szemben pedig a 118 ezres, több mint 30 ezerrel több, az az 37%-os erőfölényben lévő szövetségesek. 

A csata egyik kulcstényezője az volt, hogy ezek az erőviszonyok hogyan oszlottak el az időben.  A csata indulásakor a 86 ezres francia seregekkel, szemben a fontos védelmi vonalakat elfoglaló 68 ezres szövetséges csapatok álltak. A korábban megfutamított 50 ezer főből álló porosz seregek helyzete ismeretlen volt a franciák számára. Azok este 18:00 órakor kapcsolódtak be a harcokba, gyors menetből érkezve, ami végül is eldöntötte a csata sorsát. Ezzel nyomasztóan nagy lett az erőfölénye a koalíciónak és a késlekedő Napóleon, eddig nem volt képes felszámolni az angolszász csapatok által elfoglalt védelmi vonalakat.


A stratégiai tudás még Waterloonál is működött


A világ egyik legnagyobb katonai stratégája Napóleon tökéletesen tudta mit kell tenni ilyen helyzetben ahhoz, hogy a nála erősebb, vagy jobb pozícióban lévő ellenfeleket legyőzze. Napóleon szét akarta darabolni a francia hadaknál adott pontokon nagyobb, létszámú szövetségesek arcvonalát. Ezután a szétdarabolt csapattestekkel szemben, a tervei szerint már képes lesz relatív erőfölényt kialakítani, a hadtestek megfelelő átcsoportosításával és jobb taktikai felkészültséggel, külön-külön így már vereséget tud mérni rájuk. A jól átgondolt haditervei, amik komoly taktikai gyakorlatra épültek, mindig működtek Napóleonnak, utolsó csatájában a vesztét igazából a rossz kommunikáció és a  csata közben rosszul felmért pozíciók okozták.

A kampányokban is pontosan kell előkészíteni minden eseményt, minden anyagot. A tartalmaktól kezdve, a hirdetéseken át a kiküldött e-mailekig. Fel kell jól mérni az esélyeket, különösen, amikor olyan pontokon, olyan termékekkel igyekszünk eredményeket elérni, amivel kapcsolatban biztosan tudjuk, hogy a versenytársak erőfölényben vannak, vagy a mi termékünknek könnyű helyettesítő alternatívát találni.  Ilyenkor pontosan kell érzékelni mik azok a gyengeségek a konkurenseknél, amire felépíthetjük a kampányunkat. Nagyon pontosan kell meghatározni azokat a kommunikációs elemeket, amivel rést tudunk ütni a vásárlóknál felépített pozíciókon, azokon a gondolatokon, képeken, ami kialakult a vevők fejében egy-egy termékről, vagy szolgáltatásról. Nem tudod megtenni azokkal szemben, akik többet és több csatornán folyamatosan kommunikálnak, hogy csupán termékelőnyöket, vagy árat hangsúlyozol, így próbálva rávenni a vevőket, hogy most téged válasszanak. Nagyon pontosan kell szétszedned apró pontokra, hogy mik azok a valóban érzékelhető előnyök, vagy a jelenlegi kampányban meghatározható sarkalatos pontok, amivel valóban célt érsz. Ehhez van szükséged a megfelelő taktikai tudásra és tapasztalatra, amivel ezeket a lehetőségeket megragadhatod és ami jól illeszkedik a vállalati stratégiádba.


A védekezés szabályawaterloo-i csata
Azok, akik folyamatosan, több csatornán kommunikálnak, vagy valóban piacvezetők az adott szegmensben, mindig előnyben vannak, mert könnyen blokkolhatják az ellenfelek támadásait. A védekezés – például a jól felépített csatornákon üzenetek eljuttatása a vevőkhöz – sokkal egyszerűbb és kevesebb energiát igényel tőlük, mint a támadás ezek ellen a pozíciók ellen. Waterloonál az erőfölény tudatában pontosan ezért a hetedik koalíció is előnyben volt Napóleonnal szemben. Ráadásul a védekezés előnyét kihasználva számos stratégiai pontot birtokoltak a csata helyszínén. Wellington jobb szárnyát a megerősített Hougomont farm biztosította, középen La Haye Sainte-et erősítették meg, a bal szárnyon pedig több kisebb tanya (például La Haie és Papelotte) nyújtott védelmet a szövetségesek csapatainak.

Napóleon már a támadás megkezdése előtt szembesült az egyik legnagyobb gondjával. Egyrészt nem ismerte a porosz hadsereg pontos helyzetét, amióta az visszavonult Ligny-től, nem volt tehát teljes képe az ellenfél lehetőségeiről. A védekező pozíciók, pedig még számbeli hátrányban is kitűnő lehetőségeket teremtenek a harcolóknak. A védekezés ellen azzal pontosan tisztában volt, hogy a korszak legfélelmetesebb erejével, a technikailag, a hadászat élvonalát jelentő francia tüzérséggel kell kezdenie a támadást. Azonban erre hosszú órákon át nem volt lehetősége, mivel az előző esti viharban felázott talajnak ki kellett száradnia, hogy elbírja az ágyúkat. Ez a sár ugyanakkor hátráltatta a gyalogságot és a lovasságot is, miközben az állásaikat igyekeztek elfoglalni. A francia tüzérség csak 11:30 körül tudta elkezdeni az ágyúzást, amire addig jól fel tudtak készülni a túloldalon. Wellington a szövetségesek zömét a dombtető mögött helyezte el, így védve azt a várható ágyúzástól. A sáros, puha föld, pedig elnyelte a becsapódó lövedékeket, így ahogy máskor, most a szétszóródó repeszek sem tudtak kárt tenni az ellenfélben. A legújabb kutatások szerint azonban - a csata helyszínéül választott terepet Napóleon mindig nagyon pontosan megvizsgálta és kielemezte, hogy az abban rejlő lehetőségeket maximálisan kihasználhassa - a franciák, a kezükben egy hibás térképpel tervezték meg a hadmozgásokat. A távolságok, a tereptárgyak helyzetei nem feleltek meg a valóságnak. Így a késlekedésen túl, az ágyúk olyan pozíciókban voltak, hogy ahonnan az ellenség lőtávolon kívül maradt. Wellington csapatainak ez a súlyos tévedés, döntő segítségére volt.

A rossz tervezés, a nem megfelelő időzítések, mind súlyos következménnyel járnak egy-egy üzleti kampányban is. Sok figyelmeztető jele van, annak, amikor egy kampányt el kell halasztani, soha nem elég a majd menet közben megoldjuk elvét követni. Nem áll rendelkezésünkre elég adat, ahhoz hogy pontosan tudjuk támadni azokat a pozíciókat, ahol a döntő eredményeket várjuk. A kampányban fontos szerepet kapó kommunikációs csatorna, az itt folyó kommunikációt támogató technikai eszköz hatása nem tud teljes egészében érvényesül. Nem megfelelően választottuk ki a célcsoportot, nem elég jó az ajánlatunk. Másik fő oka lehet, hogy a konkurenseknek van megfelelő forgatókönyvük ezeknek az eseményeknek a blokkolására, mint amilyen az árakció, plusz szolgáltatások csatolása egy termékhez. Látnunk kell, - s a folyamatos kommunikáció erről szól, hogy tesztelnünk is  - hogy a kiválasztott célcsoportnál hogyan érhetünk el eredményt. Amennyiben ehhez csúszik a nyomtatott anyag elkészülte, ha nincsenek a honlapunkon a levelező szoftverünkben elvégezve a megfelelő beállítások, miközben több csatornán is hasonló termék promóciója fut a konkurensek részéről, akkor érdemes újra gondolni és újra időzíteni mindent, mint sem belerohanni egy kétséges eredményű kampányba.

waterloo-i csata
Ráadásul a francia haditerv egyik sarkalatos pontja volt, hogy a szövetségesek tartalékos erőit a jobb szárnyhoz kelljen vezényelnie Wellingtonnak, ott fejtve ki nyomást és ezzel gyorsan a tartalékok felhasználására kényszerítve a koalíciót. A francia támadások azonban sorozatosan megtörtek ezen az oldalon, noha a francia csapatok egy alkalommal már a tanyaépület udvarába is behatoltak, de még innen is visszaverték őket. A Hougomont farm elleni támadás külön csata lett a csatában és egész nap tartott. A farm kitartó védelme, pedig ezernyi értékes francia katonát kötött le a sikertelen rohamokban, míg a szövetségesek tartalékosai zömmel egy-helyben maradtak.

Amikor jól kidolgozol egy tervet, de a valóságban lesznek fontos pontok, amiknél mégsem tudsz megfelelő eredményeket elérni – megszólított emberek száma, a boltba betérők, a honlap egy bizonyos pontjának látogatói, stb. – akkor gyorsan át kell gondolni érdemes e ily módon folytatni tovább? Sok erőforrást és energiát köt le, hogy fokozd azokon a pontokon a nyomást, amik nem hoznak eredményeket és nem teljesülnek az elvárt célkitűzések, akkor ne késlekedj, csoportosítsd át gyorsan az erőid oda, ahol tudod tartani a terv sarokszámait.A csapattestek mozgatása


13:30-kor a császár Ney marsallnak megparancsolta, hogy küldje a Drouet d'Erlon vezette gyalogságot Wellington arcvonalának középső része ellen La Haye Sainte-et nyugat felől kerülve. A támadás a belga-holland 1. dandárra összpontosított, ami azon kevés egységek egyike volt, melyeket a francia arcvonal lejtős részén helyeztek el. Egyedül ezért itt voltak jobb pozícióban, a földrajzi viszonyokat nézve a franciák. Intenzív bombázás és d'Erlon csapatainak tüzelése nyomán nem egészen tíz perc után a túlerőben levő franciák visszavonulásra kényszeríttették a dandárt neki nyomva őket Thomas Picton tábornok hadosztályának.

Picton hadosztálya azonban nem hátrált, hanem ellentámadásba ment át, s mivel ők már magaslaton álltak lefelé a lejtőn harcolhattak azért, hogy feltartóztassák d'Erlon előretörő gyalogságát. A brit alakulatok sokat szenvedtek a sortüzektől, amiket szembekaptak, majd a heves közelharcoktól, de Picton katonái kitartottak, és lassanként felőrölték a támadást. A francia támadást végül a Picton segítségére siető brit nehézlovasság és a hírhedt Skót Szürkék lovasrohama verte vissza. Ezt a küzdelmet, hogy megtartsák a centrumban a pozícióikat, azonban annyira megsínylette a szövetségesek nehézlovassága, hogy a csatában már nem játszott többé jelentős szerepet.

waterloo-i csata

Jól felmérve a pozíciókat az adott szegmensben valóban érhetsz el olyan eredményeket, amiket kitűztél a kampány elé. Ez mind a kitűnő tervezésből és taktikai tudásból fakadhat. Azonban mindig számolnod kell azzal, hogy az eredmények, ha megváltoztatják a piaci pozíciókat és a konkurenseknek van elegendő tartaléka, hogy reagáljanak erre, nem feltétlenül tartósak, ha ezeknek a pozícióknak a megvédésére nem dolgozol ki alternatívákat. Nincsenek a pozíciót megszerző kampányodat követő a figyelmet folyamatosan fenntartó tartalmaid, akkor a sok energia befektetéssel csak alkalmi és nem hosszútávú előnyöket fogsz elérni. 

Míg Napóleon itt jól használta ki, hogy lejtőn lefelé támadhat csapataival, így könnyebb és lendületesebb mozgást biztosítva a támadó félnek, - utána abban bízott, hogy a menekülők pánikot keltenek a hátvédben - addig arra már nem volt megfelelő támogatottság és terv, hogy mi történjen, ha a hátvéd csapatok ellen már hegymenetben kell rohamozni. Az ellenfelek mindig erősen fogják védeni a saját pozícióikat és mindent megtesznek, azért, hogy ne kerülhess erőfölénybe ezeken a pontokon. Ne tudj tőlük vevőket elcsábítani, vagy új vevőket kitermelni az adott piaci szegmensben. Árleszállításra, árleszállítással reagálnak, több szolgáltatásra, szolgáltatási kör bővítésével, ezért kellenek a tervedben alternatívák, hogy menet közben se veszítsd el az újonnan megszerzett pozíciókat.Egy nem ismert információ galibát okoz


Mindeközben a csatamező keleti részén felbukkantak a poroszok, akiknek a helyzetéről korábban Napóleon nem tudott. Így Napóleon a csata viszonylag korai szakaszában kénytelen volt bevetni tartalékait, - ugyanerre kényszerítenie az ellenfelet, neki nem sikerült a Hougomont farm elleni támadásoknál - Lobau két lovashadosztállyal megerősített VI. hadtestét küldte a poroszokra, mintegy 15.000 embert. Napóleon így gyakorlatilag minden gyalogsági tartalékát felélte, kivéve az elit egységnek számító Császári Gárdát.  

A porosz haderők helyzete és arról nem rendelkezve megfelelő információkkal már a csata előkészületeinél komoly gondot okozott Napóleonnak, sőt Emmanuel de Grouchy marsallnak adott félreérthető parancsai értelmében június 17-én 30.000 katonája a poroszok nyomába indult, és összecsapott a Johann von Thielmann altábornagy vezette hátvéddel a wavrei csatában. Így már a döntő csata előtt sikerült Napóleon erőit megosztani, a hadtestek bevethetőségének idejét korlátozni az ellenfélnek. Ebben a Waterloo előtti kisebb csatában a porosz utóvédek meghátráltak az erősebb francia sereg nyomása alatt. Azonban elég ideig ellenálltak és sokáig lekötötték a francia haderőt, ahhoz, hogy a császári seregek közben zavartalanul elérjék a waterlooi csatamezőt. Ez a küzdelem, ugyanis elég időt biztosított Blücher porosz tábornoknak, hogy időben odaérjen a waterlooi csatába és megfordítsa a csata sorsát.

waterloo-i csata
A francia haderő waterloo-i vereségéhez több más szarvashiba is hozzájárult. Ezeket elsősorban Napóleon követte el, a fő kommunikációs hiba a császár döntésképtelenségéből eredt, a poroszok üldözését, - nem tudva még a seregek felvonulása idején sem, hogy az e a poroszok főereje, vagy csak előőrs - sokáig halogatta. Homályos parancsokat osztott ki, a vezetőitől várva a konkrét megoldásokat, így sokszor hol ide, hol oda rendelte az alakulatokat. A császár helyettese, a korábban legendás bátorságáról ismert Ney marsall – aki egyébként nem számított nagy katonai stratégának, inkább kivitelezőnek - ebben kulcsszerepet játszott. Nem látva át a csatamező pontos erőviszonyait és nem rendelkezve egyértelmű paranccsal a terv kivitelezéséről, ide-oda vezette a francia csapatokat, majd mikor a zűrzavar kialakult, önkontrollját vesztve, kapkodva és dühösen próbált rendet teremteni, ezzel is hozzájárulva a katasztrófához. 

A rossz döntések mögött mentális problémák húzódtak meg, Napóleon a csata előtt már beteg volt, megfázott és aranyere kínozta. Mentálisan az oroszországi elleni, szinte harc nélküli kudarc, rontott sokat az ítélőképességén. Sőt a nagy hideg miatt már Borogyinónál is küzdött egészségi problémákkal, amik befolyásolták a döntéseit. Az 1812-es sikertelen oroszországi hadjárat mind a császárt, mind Neyt alaposan kikezdték idegileg, itt gyakorlatilag katonai vereség nélkül veszítették el a sereg 95%-át. A korábban tévedhetetlennek hitt katonai páros, ezek hatására már korábbi képességei alatt teljesített. 

A csatát bemutató animáción azonban jól látható, hogy stratégiailag Napóleon volt a jóval felkészültebb és nagyobb tudású hadvezér. A csapatmozgások is jól kirajzolják, hogy ő volt az aktívabb, kedvezményezőbb fél. A megfelelő átcsoportosítások, a több hullámban érkező támadások végül is áttörték volna az ellenséges vonalakat, a taktikai hibák ellenére is, ha nem érkeznek meg este 18 óra magasságában a poroszok.Az időzítés és a tartalékok szerepe, azonban mindig döntő egy csatában és a kampányokban is. Nem költheted el a költségkereted nagy részét az elején, mert a végére kell tartalékolni ahhoz, hogy elérd a kitűzött célokat. A téves, nem tudott, csak vélt vagy félre értelmezett információk mindig nagy bajt okoznak. Az időzítés ugyanilyen fontos, ha nem tudod a megfelelő időben a szükséges kampány feladatokat elvégezni, - ezért jobb előre mindent elkészíteni és csak utána kezdeni a kampányt.

Abból ugyanis később sok problémád lesz, mert rengeteg időt vesz el, hogy már folyik a kampány és még az ahhoz tartozó, előkészítő feladatokon dolgozol. Nincs megírva minden hírlevél, nem tanulták meg rendesen a kampány üzeneteket az eladók, értékesítők, nem érkezett meg elegendő mennyiségű áru, ezek mind olyan elemek, amiket pontosan ellenőrizni kell még a kampányindulás előtt. A vezetőnek is frissnek és eltökéltnek kell lennie, amennyiben nem érzi igazán jól magát és így hoz döntéseket a rutinjára hagyatkozva, akkor számos hiba és probléma kerül a kampánygépezetbe.


Ha nem dönt egy vezető


A döntésképtelenség és a téves információk alapján való döntés a csata előrehaladtával csak nőtt a franciáknál és az előzetesen kidolgozott zseniális tervből a csatatéren már szinte semmi sem látszott. Amikor a császár váratlanul elhagyta a csatamezőt kora délután, amikor még megfelelő döntésekkel a haderő nagy része megmenthető lett volna, a heves Ney félreértelmezett egy szövetséges átcsoportosítási manővert. Wellington már a döntő erőfölény kialakításának lehetőségeit kereste, amiről Ney azt vélte megkezdte az általános visszavonulást, ezért meggondolatlanul lovasezredeket küldött előre gyalogsági fedezet nélkül. Nem hiába, mint katonai parancsnok Ney pontosan ezekről a bátor lovas rohamokról volt híres, amiknek ő maga állt az élére. 

Az 5000 lovas katona felfelé indított rohamot a meredek lejtőn, ám a nagy erejű támadásokat visszaverték a jobb pozícióban lévő és kitartó szövetségesek. Négy sor mélyen, négyzet alakban álltak fel a koalíció gyalogosai bajonettekkel felszerelkezve, melyekkel rengeteg francia támadót pusztítottak el. A visszavonuló, újracsoportosítani kívánt lovasságot a britek a tüzérséggel is kitartóan lövették, közben a szövetséges könnyűlovassági ezredek és a holland nehézlovas dandár ellentámadásokat indított. Hosszas csatározás után a túlerővel és a hegymenetben való küzdésben a francia lovasság kimerült.

A jó kampánystratégia sem ér semmit, ha a kivitelezésbe számos téves információ és hiba kerül. A legtöbbször a feltételezések, mint prekoncepciók akadályozzák a kampány sikerét. A termékünk tulajdonságaiba vetett túlzott hit, vele párhuzamosan a konkurens termékek erejének alulértékelése. A vezető nem követi nyomon az egyes eseményeket, vagy túlzott elvárások akadályozzák a reális értékelést. Egyes részelemek túlértékelése a termékben, a kommunikációban – ma a kommunikációban döntően a képi és dizájn elemeknek van ilyen túlértékelt szerepe, a többi tényezővel szemben, mintha az egyenruhák kivitelezése döntené el a csatákat. A vizuális elemek feladata csak a figyelem megragadás, a többit a kampány más tényezőinek kell eldöntenie. Olyan pozíciók ellen indított harcok, olyan árakciók, amiben kevés esély van jó eredményeket elérni, éppen a nehézségek miatt.  


Amikor már a te pozícióidat veszélyeztetik


waterloo-i csata
A poroszok már harcoltak a császári haderő jobb szárnyával, amikor a kora esti órákban, a centrumban La Haye Sainte-et elfoglalták a franciák. A német egységek viszont kiűzték a franciákat Plancenoit-ból, a csatamező egyik legmesszebbi pontjáról, ami mélyen bent volt Napóleon vonalai mögött a jobbszárnyon, így a bekerítés veszélye is fenyegette a franciákat. A csatamezőre visszatérő Napóleon, hogy jobbszárnyát megerősítse a  10 zászlóaljból álló Ifjú Gárdát küldte a poroszok ellen, amit azok kemény harcok árán visszavertek. A császár ekkor a Régi Gárda 2 zászlóalját indította Plancenoit-ba, akik félelmetes harcok árán visszaszorították a poroszokat. Azonban nem sikerült elég messzire visszaverni őket, így a 50 000 német katona ismét megrohanta a falut. A 20 000 francia védő, főként a Régi Gárda tapasztalt egységei, majd egy órán át tartották Plancenoit-t, mielőtt a kitartó és folyamatos porosz ellentámadás félórányi véres utcai csatározás után kiverte őket állásaikból. Utolsóként a temetőt és a templomot védő Régi Gárda futamodott meg. A nap végére a francia veszteségek hatalmasra nőttek ezen a ponton, volt olyan alakulat, ami 92%-ban elpusztult.

Miközben túlságosan egyetlen dologra koncentrálsz, és döntő előnyt akarsz elérni egyetlen fontos ponton, nagyon kell vigyázni, hogy más pontokon támadás ne érjen. A konkurensek fontos termékeit támadod, miközben ők a termékvonalad más elemei ellen indítanak kampányt, ezzel is csökkentve a fő kommunikáció és kampány erejét. Sokszor egy kampányban fel kell készülni a támadó és védekező taktikára is. Túlságosan hangsúlyozva a kampány termék tulajdonságait, vigyázni kell, hogy a terméklánc más pontjain ne legyenek problémák. A kampány termék megrendeléséből származó plusz energiák és erőráfordítások, nem veszélyeztethetik a többi termék vevői számára a pontos és minőségi kiszolgálást. Nem tudsz elérni úgy tartós eredményeket, ha a kampányterméked – akár akciós, akár bevezetésre kerülő – forgalmát növeled pár százalék ponttal, miközben más termékeid forgalma 50-90%-al esik vissza.   


Támadás szemből


Miközben Wellington arcvonalának középső részét, a La Haye Sainte-et elfoglaló franciák veszélyeztették, Napóleon az utolsó tartalékát is mozgósította: a mind ezidáig veretlen Császári Gárdát. Lövedék- és repeszviharon keresztül indítottak rohamot, és a gárdisták 5 zászlóalja legyőzte a számbeli fölényben levő szövetségesek első vonalainak brit és német alakulatait. A gárdisták tovább törtek előre, a helyzet azonban így már kezdett kritikussá válni. Az első győzelmek a túlerővel szemben nem kerültek kihasználásra, megfelelő pozíciókat kiépítve másutt törekedve fölényre, hanem változatlanul az ellenfél főserege ellen igyekeztek meg tovább rohamozni. Ez alapvetően ellentmondott Napóleon stratégiai rendszerének. A koalíció seregei így ugyanis, újabb egységeket tudtak bevetni ennek, az egyetlen pontnak a védelmére. A csata elején a jobbszárny támadásával, a jól kiépített védekező pozíciók ellen Napóleonnak nem sikerült olyan támadást indítani, hogy ellenfelei feléljék tartalékaikat és ez a csata végső fázisában megbosszulta magát. Ekkor ugyanis Wellington Chassé holland hadosztályát küldte a császáriak feltartóztatására, aki a tüzérséggel oldalba kapta a dicsőséges gránátosokat. A franciák a tűz és túlerő ellenére nem hátráltak meg. Chassé kénytelen volt a közelharcot választani a franciák félelmetes elitegységével szemben és katonáival rárontani a gárdistákra, akik azonban még mindig tartották magukat.

waterloo-i csata
A Császári Gárda rohama közben, tőlük nem messze nyugatra 1500 brit gárdista, fedezékben védekezett, s nem adta fel ezt a pozíciót azért, - félve a teljes megsemmisüléstől - hogy ellen rohammal szálljon szembe a francia elit katonákkal és tüzérségi tűzzel. Ekkor azonban, mikor már más csapatok lekötötték a gárda figyelmét, jól összehangolt módon emelkedtek ki a fedezékeikből, és szétzúzták a rémült Császári Gárdát közvetlen közelről leadott sortüzeikkel. A francia vadászhadosztályok megpróbáltak felfejlődni, hogy viszonozzák a tüzet – ekkor indult meg a szövetséges bajonett-roham, amit egy újonnan érkezett francia vadászzászlóalj még megfutamított, ám a siker csak ideiglenes volt. A brit gárdistákat üldöző franciák azonban újabb koalíciós tartalékokkal találták szemben maguk, a Frederick Adam tábornok vezette friss brit dandár, ha képzettségben alatta is állt a gárdistáknak, de frissességük kompenzálta ezt, végül megfutamította őket.

A történelem folyamán először a Császári Gárdát szétverték, és katonái fejetlenül menekültek vissza a francia vonalak felé. Wellington, aki jól tudta, hogy a verhetetlen francia gárdisták visszavonulása elbátortalanítja a többi napóleoni alakulatot, így azonnal jelt adott az általános rohamra. A Császári Gárda maradéka a sikertelen támadás után a három francia tartalék zászlóalj mellett gyülekezett, és délre La Haye Sainte-től kiépítették az utolsó állásukat. Adam dandárja és az ötödik brigád egy része támadásával teljesen összezavarta azonban a már bizonytalan franciákat és csekély ellenállás után a félig-meddig megmaradt egységek a főhadiszállás, La Belle Alliance  felé menekültek. 

Egy ilyen fontos katonai egység vesztét természetesen, a történetépítés szintjén is megörökíti a történelem. A sokkal kisebb katonai tudással és tapasztalattal bíró Hugh Halkett őrnagy fogadta ugyanis Pierre Cambronne tábornok megadását, s ekkor hangozhatott el az a Cambronne-nak tulajdonított híres mondás: „La Garde meurt, elle ne se rend pas!”, azaz „A Gárda meghal, de nem adja meg magát!”. Azonban a kilátástalan küzdelemben már a méltó halálra sem nyílt mód, a túlerő lefegyverezte őket.


A frontális támadás, amikor teljesen szembe megyünk mások jól ismert termékeivel, vagy pozícióival, a legköltségesebb és a leg erőforrás igényesebb kampány típus. Természetesen hiába alkalmazzuk ehhez akár a legjobb embereket, a legjobb technikai eszközöket és azokat a csatornákat, amik a lehető legtöbb vevőt érik el egyszerre, akkor sem bízhatunk abban, hogy teljes egészében, egyetlen kampányban, olyan eredményeket érhetünk el, amivel teljesen magunkhoz ragadhatjuk a kezdeményezést. Egy frontális támadásnál is jobb részcélokat kitűzni, a piaci részesedés pár százalékos elmozdulását is eredményként elkönyvelni. Az így elért célok, pozíciók védelmét már bármelyik vezetőnkre rábízhatjuk, hiszen egy megnyert pozíció védelem már jóval könnyebb feladat. A legjobb embereink, a specialistáink és az általuk használt eszközöket, pedig vessünk be más pontokon, más tervek végrehajtásánál, ahol szintén van esély a pozíciók javítására. Amennyiben a legjobb embereinket és eszközeinket, olyan rutin feladatok végzésére szorítjuk, amit más is megtehetne, az ő képességeik kezdenek el folyamatosan roncsolódni. Így hosszú távon a teljes tanácstalanságukat és hozzáértésük elvesztését kockáztatjuk.  


Amikor minden szétesik egy kampányban


Körülbelül, a Császári Gárda vereségével egy időben verték ki a poroszok a franciákat Plancenoit-ból.  A brit és szövetséges erők előretörése és Plancenoit elvesztése hatására a teljes francia front felbomlott. Az utolsó egységek, amelyek szervezett hadrendben maradtak, a Régi Gárda két, a főhadiszállás körül állomásozó zászlóalja volt. Ez volt a legvégső tartalék, egyúttal a császár személyes testőrsége. Egy ideig Napóleon abban reménykedett, hogy ha a két zászlóalj kitart, a francia haderő maradéka felfejlődhet mögötte, ám a visszavonulás fejvesztett meneküléssé vált, így erre már nem kerülhetett sor. A két egység négyzetalakba fejlődött fel La Belle Alliance két oldalán, hogy felfogják az ellenfél előretörő lovasságának támadásait.

waterloo-i csata
A császár – amíg nem tudták meggyőzni, hogy a csata elveszett és távoznia kell – ellenállásra utasította a két zászlóaljat, maga személyesen a bázistól nyugatra esőt vezette. A poroszok a keleti zászlóaljat támadták meg, Adam hadai, pedig a nyugatit kényszeríttették visszavonulásra. Az alkony leszálltával mindkét francia egység viszonylag szervezett rendben visszavonult Franciaország felé. A francia tüzérség a britek és poroszok kezébe került sok megfutamodó franciával együtt, akik miatt az ágyúk visszavonása is lehetetlenné vált. A szövetséges lovasság mintegy este 11-ig üldözte a megfutamodókat, a poroszok, pedig egész éjjel követték őket.

Az ütközet Napóleon végső és teljes értékű bukását hozta. Alig négy nappal a csata után Napóleon lemondott minden címéről, majd másfél hónappal később az angolok Szent Ilona szigetére szállították, ahonnan már soha többé nem tért vissza a csatamezőre.

A kampányterv nem megfelelő kivitelezése, a téves információk alapján hozott döntések, majd, amikor feszültebbé válik a helyzet a döntésképtelenség, mind komoly veszélyforrásaivá válnak saját kampányainknak. Amikor ezek ellenére fokozzuk a nyomást és még költségesebb eszközöket – szórt média kampányok, a reklámok növelése – vetünk be azért, hogy célt érjünk, akkor még nagyobbak lesznek a veszteségeink. Amikor a speciális tudással bíró embereinket más feladatokra használjuk a kampányban, amikor az alvállalkozóként megbízott specialistáinktól irreális dolgokat várunk el, ezért alulértékeljük a teljesítményüket - ezek a tényezők mind azt idézik elő, hogy a konkrét tudás helyett érzelmek, mások vélekedése, véleménye befolyásolja a döntéseink. Ezek a tényezők mind együtt, pedig a stratégia követéséről és a taktikai tudásról való teljes lemondást jelentik, sodródást, amiből még soha nem jött ki jól egyetlen óriási tudással és tapasztalattal rendelkező vezető sem.

2015. június 17., szerda

Alapvető kampány elvek - a Háború művészete I.


A háború művészete
Szun-ce vagyis Ping-fa a Háború Művészete a menedzser-képzésnek is egyik alaptankönyve lett. Az értelmezési lehetőségek azonban nagyon szerteágazóak, pontosan ezért érdemes újból átnézni, átolvasni, hogy ma éppen, hogyan hasznosíthatjuk Szun-ce tanításainak egyes pontjait. A könyv az ütőképes hadsereg és hegemóniát biztosító háború elméletét dolgozza ki, amit az üzleti életben a csapatépítés és a taktikai szintű kommunikáció, a marketing és az időszakos kampányok nyelvére fordíthatunk le.

1. ALAPVETŐ ELVEK


A háború művészete
„Az út: el kell érnünk, hogy a nép ugyanúgy gondolkodjék, mint uralkodója, s így képes legyen vele együtt meghalni, képes legyen vele együtt élni, anélkül, hogy félelmet vagy kétséget ismerne.”

Az egyetértés kialakítása az mindig a hossztávú stratégia, a PR része. Az út, a hosszú távú stratégia kialakítása csakis rendszeres kommunikációval, történetépítéssel érhető el.  Az út vége a meggyőzés, az értékesítés a félelmek és kétségek eltávolítása.

A háború művészete
„Az ég: a homály és a fény, a hideg és a hőség, a napszakok és évszakok.
A föld: a távoli és a közeli, a járhatatlan és a járható, a tágas és a szűk, a halál és az élet.„

A kettőségekben való gondolkodás, az egyre távolabb kerül a mai kor emberétől, nincs egyértelmű jó és rossz, nincsenek pontos bizonyosságok és nyilvánvaló hazugságok. A jelen létállapot sokkal inkább halmazszerű. Egyben találod meg benne, az óriási információs dömping közé rejtve a fényt és a homályt, a hideget és a hőséget. Az égi dolgod, a te transzcendenciád, hogy napról napra és évszakról évszakra fényt vigyél, rávilágíts dolgokra, megértesd másokkal mi az, amit teszel. Mikor valaki fázik, vacog, mert rosszul mennek a dolgai, akkor tudj segíteni, míg ha valakit eláraszt a sok munka, akkor is tudj a válláról levenni feladatokat, segíteni neki a termékeiddel és a szolgáltatásaiddal.

A háború művészete
A földi dolgot pedig, hogy közelivé, elérhető tedd más számára, amit úgy érez, hogy elérhetetlen. Ki kell számára is jelölni az utat, járhatóvá tenni azt, hogy elérje a céljait, ebben lehetnek útmutatói a te termékeid, vagy szolgáltatásaid. Mikor valaki így dolgozik azon, amit csinál, akkor sokkal tágasabb lesz a világ körötte és tevékenységével, aktivitásával sok mindent teremt. Életet hoz mások életébe is legyőzve a pesszimizmust, a tehetetlenséget, a tervnélküliséget, mindazt, ami egy vállalkozás halálát és a benne lévő emberek rossz sorsát előidézi.

A háború művészete
„A hadvezér: a bölcsesség, a megbízhatóság, az emberség, a bátorság és a szigorúság. „

Egy megfelelő vezető képes csak ezeket a célokat megvalósítani. Ehhez a vezetőnek megfelelő tudással kell rendelkeznie, ki kell tartani megbízhatóan a kitűzött célok mellett, ez a bátorsága, és hogy mer mindig újítani is. Azokkal, akik vele dolgoznak emberségesen bánik, de a feladatok megfelelő elvégzésénél szigorú.

A háború művészete
„A törvény: a katonai szabályok és a rend, a helyes úton való vezetés, valamint a szükségletekről való gondoskodás.”

Alapvető szabályokat kell szem előtt tartani a célok eléréséhez, mindig rendszeresen és fegyelmezetten kell végezni a kiszabott munkát. A rendszeresség csak az, ami kiszabott úton, a célok felé vezetve megtart minket. Ezért kell a hosszú távú stratégia, a küldetés, ami felé visz az utunk. Betartva ezeket nem fog gondot okozni a szükségletekről való gondoskodás.

„Ezt az öt (tényezőt) minden egyes hadvezérnek ismernie kell, s aki megértette ezeket, győzelmet arat, aki azonban nem értette meg, nem győzhet.”

Aki követi ezt az 5 alapvetést az eléri a céljait és győzelmet arat, aki azonban csak egyes elemeket használ fel belőle és csak taktikai úton – árcsökkentés, reklám, direkt értékesítés – igyekszik rövid távú előnyöket szerezni, az az úton, ami magasabbra vinné és többé teszi nem érhet célba.

2015. június 15., hétfő

Ne bízz csak egyetlen, de költséges eszközben – a Rozgonyi csata


Harc a megosztottság ellen


Rozgonyi csata
1312. június 15-én az Északkelet magyarországi, Rozgony közelében került sor, erre a magyar történelmi csatára. Ma Rozgony Felvidéken, Kassa közelében (a mai Szlovákiában a Rozhanovce település néven) található. Az egyik oldalon a Kassa városát támogató Károly Róbert király serege állt, míg a másikon az Aba család fegyveresei, Aba Amádé fiainak vezetésével. Károly Róbert országegyesítő háborújának egy döntő csatája volt a rozgonyi. A kiskirályok uralmi területei Magyarországon, ugyanis gyengítették a királyi hatalmat és így az ország erejét is, az ország területének nagy része néhány tartományúr – kiskirály, vagy oligarcha – hatalma alá került.

Olyan piacon dolgozol, amit hatalmi eszközökkel sokszor leosztanak és megvannak az adott piaci terület kiskirályai. Akkor se veszítsd el a tudásodba vetett hitet, találj olyan piaci szegmenst, amiben jóval jobb tudsz lenni náluk. Találd meg azokat az embereket, akik hosszútávon, akarnak tenni, és velük építs egy másik világot, amiben az oligarchák hatalma mit sem ér, mert szellemileg sohasem juthatnak oda. S ezeknek az oligarcháknak a tekintélye, a tisztelet úgyis gyorsan elmólik.

A rozgonyi csata közvetlen előzménye az volt, hogy 1311 szeptemberében a kassai polgárok városi kiváltságaik védelmében megölték az egyik kiskirályt, az Aba nembeli Amadé nádort. A nádor fiai bosszúra készültek, ám a király, természetesen a jogos kiváltságait védő város mellé állt. Válaszul az Abák segítséget kértek, egy másik kiskirálytól, az ország északnyugati részét uraló Csák Mátétól. Csák Máté, mintegy 1700 cseh zsoldost és több familiárisát küldte az Amadé-fiak segítségére, és ők az így megerősített seregükkel támadtak Kassára.

A támadás hírére Károly Róbert is a város közelébe irányította seregét. A két had Rozgony mellett ütközött meg. Az oligarchák Balassa Demeter és az Aba nembeli Nagy (vagy Szép) Aba vezetése alatt álló seregének fő ereje a nehézlovasság volt, míg a király seregében nagyon sok gyalogos katona volt.

A drágább eszköz sohasem garantálja a győzelmet


Rozgonyi csata
Bízva a nehéz lovasság mindenütt áthatoló erejében a szárnyakon vívott harcról az oligarchák teljesen le is mondtak. Az Amadé-fiak seregük frontális támadásával a centrumban próbáltak meg döntést kicsikarni. Ezt az elképzelésüket támogatta az is, hogy a király került hátrányosabb helyzetbe a völgyben, a seregek felvonulásánál, míg ellenfelei a hegy lábánál foglaltak helyet. A tartományurak hadseregük látványos erőfölényének tudatában ezért egyetlen, erőteljes rohammal kívánták áttörni a király hadrendjét. Semmilyen átkarolási kísérletről nem írnak a források, így akarták ugyanis Abáék kihasználni a lovasság együttes erejét. Az oligarchák taktikája végtelenül egyszerű volt, látva túloldalt a jelentős gyalogságot. Frontálisan, lendületből a nehéz lovasokkal áttörnek az állások közepén, majd a szétzilált egységeket külön-külön is lemészárolják.

Az erőfölény tudatában sokszor válnak óvatlanná és megfontolatlanná, lemondva a gondolkodásról a versenytársak. Lehetnek valakinek jobb eszközei, drágább felszerelése, a gondolat ereje mindenkor több lesz ennél. Egyszerűen hagynod kell, hogy a konkurens ilyenkor teljes egészében megbízzon a költséges eszközeiben, aminek a hatását pár ügyes ötlettel semmivé teheted.
 
A leghevesebb küzdelem természetesen a frontális támadás centrumában a királyi zászló körül alakult ki. Csák nembeli Györke királyi zászlótartó el is esett a csatában, és a király a johanniták zászlaja alatt harcolt tovább. A királyi sereg természetesen nagy veszteségeket szenvedett el a támadás első vonalában, azonban míg az ellenség középen harcolt a királyt védőkkel, addig a széleken a többi gyalogos egységnek volt ideje bekapcsolódni a harcba. Így amikor a leghevesebb volt a király elleni elvakult támadás, akkorra volt ideje a szepesi és kassai gyalogságnak oldalba támadni az Abák már győztesnek látszó seregét. A gyalogság erejéhez hozzájárult az is, hogy Magyarországon a fegyvereket és fegyelmet tekintve a szepesi és kassai gyalogosok a legjobb csapatok közé tartoztak. A támadásuk is pontos és jól felépített volt, nem a centrumba igyekeztek, ahol a legnagyobb volt a káosz, hanem a nehéz lovasság széleit kezdték megtámadni. Így sikerült egyre több lovast a szárnyakra vonni, ami megkönnyítette a középen küzdő király helyzetét is. Így, amikor a szárnyak támadása miatt, a középen vezetett támadás meggyengült, akkor a királynak lehetősége volt kitörni, több részre vágva az ellenséges erőket és a szárnyakon is tudtak segíteni a gyalogosoknak. A seregvezérek a váratlan oldaltámadásban, a haderejük széthúzásában szinte mind elestek, és ez annyira megzavarta az oligarchák hadseregét, hogy megfutottak a csatatérről. A csatában elesett Amadé nádor két fia, Miklós és Dávid is. A magyar hadtörténelemben ez volt az első olyan csata, amelyben a gyalogság döntő sikert ért el a nehézlovasság ellen.

Rozgonyi csata
Amikor valaki erőfölényből küzd ellened, lehet az egy multi is, természetesen óriási lesz rajtad a nyomás, hogy feladd. Azonban, ha megfontoltan, kis lépésekben haladsz előre, akkor észre fogod venni a konkurensek erőfölényében azokat a gyengeségeket, amiket te könnyen meg tudsz támadni. Ehhez nagyon fegyelmezettnek és kitartónak kell lenned, ez nem vitás. A fegyelmezettséged és a kitartásod, azonban olyan fegyvert ad a kezedbe, amivel észreveszed azokat a piaci lehetőségeket, amiket jól kihasználhatsz. Nem frontálisan, azokat az eszközöket használva kell szembeszállnod a piac kihívásaival, amit a nagyobb anyagi erőforrássokkal rendelkező piacvezetők használnak, hanem oldalazva, az ő figyelmetlenségüket kihasználva tudod a piacot úgy szegmentálni, hogy az előnyös legyen neked.

A tekintélyed és az ismertséged is nőni fog


Rozgonyi csata
A rozgonyi csata után jelentősen megnőtt a király tekintélye: csapatai egymás után foglalták el az Amadé-fiak kezén lévő várakat, és uralmát az ország északkeleti felén a lengyel határig terjesztette ki. A legnagyobb ellenfélnek tekintett Csák Máté katonai erejét a csatavesztés nem törte meg, de a keleti irányú terjeszkedés lehetőségét lezárta előtte, így hatalma hanyatlani kezdett. Károly Róbert lassan, de biztosan megszerezte az egész ország feletti ellenőrzést.

A nyerő ötleteket mindig vidd tovább, sohase állj meg és elégedj meg azzal, amit elértél. Próbáld meg egyre szélesebb földrajzi körben terjeszteni az eredményeidet, megosztva azt másokkal is. Amennyiben te nem próbálsz meg növekedni, úgy mások számára engeded át a te piaci területeden a kezdeményezést. S ha átengeded másnak a kezdeményezést, akkor a te piacod fog előbb, utóbb sérülni, elfelejtve az elért eredményeket, a végén vereséget szenvedsz. Maradj ötletes, megfontolt, így mindig tudsz küzdeni a saját piacodért.

2015. június 7., vasárnap

Egy filozófia éves tervvé alakítása /Louis Van Gaal, Manchester United 2014/15-ös szezonja/

Louis van Gaal filozófiája a Manchester Unitednél

Korábbi blog bejegyzésünkben már írtunk Louis Van Gaal alapvető futball filozófiájáról, és hogy azt hogyan igyekezett megvalósítani a különböző futball csapatoknál, ahol dolgozott. Milyen módon változik egy vezető látásmódja, filozófiája, amikor éves tervvé kell átdolgozni a hosszú távú stratégiai elképzeléseket. Különösen figyelemre méltó ez egy olyan egyesületnél, ahol a múlt és a tradíciók, minden vezetőre eredménykényszert raknak. S nagyon érdekes ez egy olyan válsághelyzetben, amikor a klub legendás vezetője visszavonult és az őt követő vezető totális eredménytelensége miatt – az előző szezonban, semmit sem nyert a csapat, sőt még az európai kupákban való induláshoz szükséges helyezést sem értek el a bajnokságban – kellett újból megszervezni a működést olyan szinten, hogy az eredményesség se szenvedjen csorbát.

Louis Van Gaal, Manchester United

A Louis van Gaal filozófiájához, a Manchester Unitednél három kulcsfontosságú szempontot gyűjtöttek össze a csapat szakértői.

Manchester United TV számára készített dokumentumfilmnek, amely összegezte ezt, komoly PR szerepe is volt. Louis van Gaal a filmben képes volt számos fontos dolgot közvetíteni személyiségének a mélységéből, ezzel segítve, hogy a szurkolók jobban megértsék a munkáját és eloszlassa azt a mítoszt, hogy ő egy autoriter típusú vezető, aki uralkodik a többieken.

1. Központban mindig az ember

 A Manchester United menedzsere elmondta: "A nézők, a szurkolók sokan úgy gondolják, hogy én nem vagyok nagyon rugalmas ember. Sokan azt gondolják rólam, hogy én mindig ragaszkodom ahhoz, hogy én vagyok a főnök, sőt sokan azt hiszik, hogy talán úgy viselkedem, mint egy diktátor, vagy valami ilyesmi. Egyáltalán nem vagyok ilyen."- mondta.

Wayne Rooney Manchester United
Egyértelmű, hogy olyan edző, aki kiérdemelte a legnagyobb tiszteletet a játékról való tudás és a múltja alapján. Olyan edző, aki képes az ösztönzésére méltó csapatszellem kialakítására. Minden egyes játékosával személyesen beszél, személyre szabott módon kezeli őket. Ezt Wayne Rooney is elismerte: „Mindig, mint egyéniséggel beszél velünk és nem úgy, mint a csapat egy tagjával, vagy az elvégzendő munka megvalósítójával. Az edző ajtaja pontosan ezért mindig nyitva áll a játékosok előtt, ha beszélni akarnak vele.”

"Úgy vélem, az én játékosaim nem csak focisták, akik elrúgják a labdát A-ból B-be, hanem a teljes személyiségüket, az őket körülvevő környezetet ismernem kell. Azt akarom, hogy megismerjem őt, nem csak, mint egy játékos, hanem mint ember is, és ez nagyon fontos."- említette Van Gaal.

Természetesen, a holland tudja a legjobban, hogy milyen érzés az ha egy játékos nem kap megfelelő esélyt és mennyi támogatásra van szükség ahhoz, hogy minél jobb legyen. Fiatal játékosként az Ajaxban, Johan Cruyff-val versengve kénytelen volt látni egy csapat a hierarchiáját és kénytelen volt ennek megfelelően racionalizálni a helyzetét, és ennek következtében meghozni azt a nehéz döntést, hogy elhagyja a klubot, amelyik támogatta őt.

„Én is csatár voltam és a másik csatár akkoriban Cruyff volt - emlékszik vissza. Semmi esélye nem volt, annak, hogy én az első csapat tagja legyek. Az egyes ember és, hogy az minél jobban dolgozhasson, kihasználhassa a benne rejlő potenciált, nagyon fontos az én filozófiámban. Amikor magam is láttam, hogy én nem vagyok elég jó, mert Cruyff sokkal jobb játékos nálam, akkor el kellett mennem, hogy játszani tudjak a Royal Antwerpenbe."

2. Szenvedély és elkötelezettség

Louis Van Gall még alig volt a 20-as éveiben, amikor eltávozott Amszterdamból. Ám már ekkor kezdenek formát ölteni az elképzelései, amivel elindult a váltás felé vezető úton, ami világhírű edzővé tette. Mindig is sóvárgott utána, hogy részese lehessen a foci életnek, és elválaszthatatlannak érezte magát a sporttól, függetlenül attól, hogy mennyi sikerben lesz része a pályán.

Louis Van Gaal Manchester United
"Én olyan ember vagyok, aki fanatikus," - állítja. "Mindig nyerni akarok! Azonban meg kellett tanulnom elvontan gondolkozni, és távolságot tartani a pályán történtektől, ahhoz, hogy elemezni tudjam azokat. Mikor ezt megtettem úgy is, mint egy focista, a csapat egyik játékosa, vezetővé váltam. Pályafutásom során, mindig én voltam a kapitány a csapataimnál. Ez további lehetőséget teremtett ahhoz, hogy fejleszteni tudjam magam. Én elég lassú játékos voltam, így gyorsam át kellett gondolni, hogy ezzel a hátránnyal hogyan játszhatom, különben nem játszhattam volna ezen a szinten. Ezen dolgoztam már akkor is a taktika szintjén, mint játékos és ez segít nekem most, mint menedzsernek. A futball abbahagyása után rögtön csak edzősködni akartam, a filozófiám már  ugyanis kezdett körvonalazódni abban az időben. "

3. Fejlődés és változás

Van Gaal gyakran igyekszik rámutatni arra, hogy a filozófiája mindig fejlődik, és ez a folyamat jelenleg is zajlik az Old Traffordon.

Manchester United
"Mindig alkalmazkodnom kell a klub kultúrájához, ahol éppen dolgozom. Az, ahogyan itt dolgozom a Unitednél az eltér attól, ahogy a Bayern Münchennél, Barcelonánál, vagy a holland válogatott élén dolgoztam.”

„Szeretem a támadó futballt, de ehhez szükségünk van megfelelő játékosokra. Ezért én mindig figyelem, kik azok akik, ennek megfelelő szinten és minőségben játszanak. Ennek megfelelően alakítom ki, hogy a játékosok éppen hol játszhatnak. A támadást négy szakaszra osztom ehhez, a védekezést, pedig négy fázisra. Azt hiszem, a játékosok most már tudják és értik ezt, hogy ezt a filozófiát hogyan tudjuk megvalósítani."

"Azt kell mondanom, van egy sor eszme, amiben a filozófiámhoz ragaszkodni fogok, de sok szempontból meg is lehet változtatni azt. Azonban csak akkor lehet megváltoztatni, a csapat stábja, az egyesület alkalmazottai és a játékosok által, ha egy 1 éves periódus letelik. Sok szempontból elemezni kell ehhez az eredményeket és a bejárt utat."

Jövőkép és eredmények

Manchester United
Tehát mi a jövő a Manchesternél és hogyan értékelték a szakértők az évet? A United a negyedik helyet érte el, s bizakodásra adnak okot a jelentős győzelmek a Tottenham és a Liverpool felett, de minden szurkoló reméli, hogy ez csak a kezdete valami különleges folyamatnak. Louis van Gaal el is mondta, hogy a legfontosabb cél az angol bajnokság megnyerése. „Minimum a bajnokságot, meg akarom nyerni, mert ezt mindenütt megtettem, ahol dolgoztam és ezt akarják a rajongók, szurkolók is.”

Az első évre kitűzött célt, hogy indulhassanak újra a Bajnokok Ligájában sikerült elérni a negyedik hellyel. Ez tehát siker, azonban árnyaltabb értékelésre is szükség van a futball világában, nemcsak az elért helyezéseket és címeket kell figyelembe venni.

Mi az, amiben Van Gaal jól teljesített?

Van Gaal a klub kulturális szempontjait a munkájában abszolút figyelembe vette. Miután az előző szezon David Moyes-sal a lehető legkatasztrofálisabb lett, Van Gaal tapasztalata és az, ahogy önbizalmat sugárzott, lehetővé tette hogy valóban a United menedzsereként viselkedjen minden helyzetben.

A legemlékezetesebb momentumok ebből a szempontból nem is a pályán történtekhez kötődnek. A rajongók arra emlékeznek a leginkább, amikor megszakította Gary Neville interjúját a Sky Sports adásában, hogy megünnepeltesse a győzelmet a Liverpool ellen. Csakúgy, mint a szenvedélyes kántálására, amit a szurkolóknak osztogatott aláírások közben ejtett meg.


Ott voltak a pontos statisztikák, amivel dolgozott, s amikor egy sajtótájékoztatót követően Sam Allardyce megjegyzést tett, a túl hosszú labdákra úgy tűnt, ezzel kritizálva a védekezésben alkalmazott megközelítést, akkor be tudta mutatni, hogy ez csak abból következett be, hogy ezek a taktikai elemek még nem voltak elég kidolgozottak abban az időben.

Volt néhány fantasztikus eredménye már a pályán is. Az oldal váltás Robin van Persie esetében, ahogy sérülése után a Swansea City ellen beszállt a játékba, s amivel meglepte az ellenfelet, vagy az ahogy a United elsöpörte Tottenham Hotspur-t az Old Traffordon. Az első félideji a teljesítmény az Anfielden őszintén csodálatos volt, amit a másodikban Juan Mata csoda gólja koronázott meg. Ezt követte a Manchester City elleni szép győzelem, ami mintha azt jelezte volna, hogy a szezonra jellemző formaingadozás már elmúlt.

Ashley Young Manchester United
Érdemes megjegyezni azt is pozitívumként, hogy ha a United nem is játszott jól, akkor is sikerült nagyon jó munkát végezni a pályán az eredmények érdekében. Akár beszélhetünk Daley Blind utolsó pillanatban szerzett egyenlítéséről a West Bromwich Albion és West Ham United ellen vagy Ashley Young utolsó pillanatban lőtt győztes góljáról a Newcastle United ellen. Ezek a pillanatok egyértelműen bizonyították, hogy a játékosok a menedzserükért is játszanak.

Szintén érdemes megemlíteni itt a jó teljesítményt olyan játékosoknál, akikre korábban nem annyira épített, Ashley Young, Marouane Fellaini és Chris Smalling formajavulása és munkája mind felette volt a menedzser elvárásainak.

Mi az amiben Van Gaal hibázott?


A legfájóbb ebből a szempontból a szezon végi visszaesés. A lehetséges 18 pontból csak 5-t sikerült szerezni. Így nem tudták elkerülni a korai szezonkezdést, a Bajnokok ligája Play-Off körében már játszania kell a csapatnak. Még plusz hat ponttal lekörözték volna az Arsenal-t, 10-el pedig utolérték volna a Manchester City-t. Nem sikerült azonban magasabb fokozatra kapcsolni a végjátékban.

Manchester United
Ez a visszaesés amolyan szendvicshatást generált Van Gaal első szezonjában. A szezon eleji rossz kezdésben még nagy szerepe volt a sok sérülésnek. A szezon végén, ezért a rossz teljesítményért viszont már kevesebb kritikát kapott, mert mindenki látta, hogy a csapat jobban játszik addigra. A sérüléseket félretéve, a szezon elején az is látszott, hogy a három hátvédes rendszer nem működött olyan jól, mint a hollandoknál a világbajnokságon, sőt kifejezetten katasztrofális volt a Unitednél. Szinte az egész csapat értetlenül állt előtte, hogy mit is kellene csinálni.

Szezon elején és utószezonban is megtalálta viszont többnyire Van Gaal a játékosok helyét a csapat szerkezetben, bár ehhez sokszor súlyos tévedéseken keresztül jutott el. Ez külön sikeres volt Ashley Young baloldali visszavont középpályás pozíciójánál. Az viszont, hogy Wayne Rooney-t a középpálya mélyén szerepeltette egyértelműen nem volt jó döntés. Rooney nem középpályás, ahogy a szezon is bizonyította. A második felidőben a United, hazai pályán a West Brom ellen, Robin van Persie-vel és Rooney-val a középpályán kezdett, előttük a középpálya frontvonalában Fellaini-vel. Sokkoló volt, hogy még gólt sem szereztek.

Voltak játékosok, akik mélyen a képességeik alatt teljesítettek. Ebben lehet szerepet játszott az is, hogy Van Gaal a játék ellenőrzése céljából, sokszor kötött posztokat és szerepköröket jelöl ki. Angel Di Maria valószínűleg jobb lehet a következő szezonban, egy kötetlenebb szerepkörben, mert mindig elöl játszatva, nem úgy tűnik, hogy segíteni tudna a játék ritmusának a kialakításában.

Magasabb fokozatba kell kapcsolni

 

Louis Van Gaal Manchester United
Sok pozitív és rengeteg nem túl pozitív momentum is kötődik Van Gaal szezonjához. Ha bizonyítványt osztanának róla, akkor az ellenőrzőbe egy 4-es alá kerülhetne, mondják a kommentárok az éves teljesítményt értékelve. A negyedik hely volt az elsődleges cél, amit sikerült a Manchester Unitednek megszereznie, de a tovább lépéshez még rengeteg munka vár rájuk a következő szezonban.


Népszerű bejegyzések