Kövess:

Legutóbbi bejegyzések

2013. július 22., hétfő

Sakk, mint a stratégiai gondolkodás és az üzlet fejlesztője

Sakk és a stratégia

Sakk stratégia és PR
Az üzletépítést, az üzleti sikereket analógiaként gyakran hasonlítják nagy sport teljesítményekhez. Hogyan sikerült egy jól működő csapatot felépíteni, aki sikert sikerre halmoz a piacon - ennek analógiája lehet egy jól működő sportcsapat. A kitartásra, s a teljesítmény maximalizálására mindig kitűnő példa lehet olyan tett, sportesemény, amely jelentős erőkifejtéssel jár. Az üzlet fejlesztésre és a pontos gazdálkodásra, a tervszerű építkezésre, a kitűnő időzítésre, mivel ez mégis leginkább szellemi tevékenység, azonban egy szellemi sport a sakk a legjobb analógia. A sakk, amely igazából csakis a PR által, jól felépített történetek révén létezhet.

A kiemelkedő sakkozókhoz kötődő legendák azok, amelyek széles körben elterjedhetnek, sokszor már maguk a történetek is elvesznek, csak a PR által megalkotott alapfogalmak kapcsolódnak egy-egy névhez. Garri Kaszparov volt a legfiatalabb és leghosszabb ideig világbajnok a sakkozás történetében. A Kaszparov névhez így a páratlan intelligenciát, a hosszú éveken keresztül megőrzött csúcsteljesítményt és magát a sakkot kötjük. Ha valaki jól sakkozik, akkor azt mondjuk neki "Mi leszel te, Garri Kaszparov?" Ugyanaz játszódik itt le, mint egyes terméktípusoknál, ahol már nem egy terméket mondunk, például margarint, hanem egy konkrét márkát helyette: "Hozz Rama-t is!" Ez a beazonosíthatóság mutatja, hogy a sakkozó személye mögött húzódó PR jól működött. Sőt olyan reklámfilmek után kutatva, amiben sakkozó szerepel szintén csak Garri Kaszparovra lelünk igazán. S róla talán még azt is tudjuk, hogy sakkozott a világ legnagyobb teljesítményű komputerével, s legyőzte azt. Ez is a történet, a mítosz része, az emberi gondolkodás Kaszparov képében győzedelmeskedett a gépeken. S az emberi tudást, intelligenciát nem lehet plasztikusabban ábrázolni, mint a sakkal.

Sakk stratégia és PR
Azonban, mivel az emberi gondolkodás sokrétűségére és sok más bonyolult összetevőre épül a sakk, ezért amikor helyzetbe kerül a labdarúgó pályán egy csatár, azt jól érzékelheti mindenki, de azt amikor egy kombináció segítségével 6-7 lépés múlva matt következik, csak nagyon kevesen veszik észre. Ráadásul egy kvalifikált sakkmérkőzés, akár 7 órát is eltarthat, ami hála a technikának, ma már interneten is követhető. Ám ki az, aki árgus szemekkel ül a gép előtt, s jó húsz percet vár, míg végül sötéttel megtolnak egy gyalogot? Azonban az üzletépítés sem olyan, hogy egy jól eltalált lövéssel azonnal eredményt lehetne elérni, győzelmet lehetne kiharcolni, A hosszas gondolkodás után jól megtolt gyalog, majd a végjátékban lehet a győzelmünk kulcsa. Addig azonban még rengeteg dolgot kell tennünk, hogy ezt a kis előnyt győzelemre váltsuk, hisz közben a versenytársak sem alszanak, hanem gondolkodnak azon, hogy részükről mi lenne a jó lépés.

A sakk látásmódja


A sakk sajátos látásmódja az állások értékelésén és megítélésén alapszik. S minden egyes értékesítésnél, minden egyes akciónál, új termék és szolgáltatás bevezetésénél szükségünk van erre a látásmódra. Jól kell árat kalkulálni, hogy az adott termékkörön megfelelő árrés legyen a "fejlődéshez" - a sakk megnyitások egyik fontos eleme a tisztek fejlődése - jól  kell kommunikálni ahhoz, hogy üzenetünk eljusson potenciális vevőinkhez, meglévő partnereinkhez. Az anyag, az idő és a tér elemeivel ugyanúgy számolnunk kell, mint a sakkozónak. A sakkozás és annak tanulása közben ez a látásmód beépül a sakkozni tudó ember egyre gazdagodó személyiségébe. A sakk révén egy válsághelyzet megoldásának javaslata, - egy fenyegetés kivédése - a leggazdaságosabb és legésszerűbb megoldásokat sugallja, így a tanulmányozása kitűnő befektetés a jövőbe. Alapkérdés, hogy a cégeknek és az egyénnek mekkora erőforrás befektetésével kell megküzdeniük a válsághelyzettel? Milyen időbeli ütemezés segíti a legjobb lépések megtételét? Az erőforrások mozgósítása válsághelyzetben nehezebb, mint békeidőkben, az időintervallumok pedig hosszabbra nyúlnak egy-egy jó megoldás, lépés megtalálásához.. A sakk látásmódja, a sakk szabályai, stratégiai és taktikai gondolkodásmódja, amely megfelel az üzletépítés időbeli kibontásának sokat segíthet ebben. 

A sakk stratégiai szemléletének alkalmazásához, viszont a sakk alapjainak az elsajátítására van szükség. S mint az élet minden területén itt is óriási mennyiségben nőtt a feldolgozásra váró információ, ahhoz, hogy komoly eredményeket érjünk el. dr. Emanuel Lasker idején - a XX. század elején - még 200 óra elegendő volt erre. Ma már bármiben az élvonalba emelkedni hosszú és fáradtságos munka, ami rengeteg tanulással, lejátszott partival, sok üzleti tervvel, akcióval lehetséges csak. A megnyitások száma és variációi egyre bővülnek, amikre fel kell készülni.

Sakk stratégia és PR
A sakkozók több ezer, a mesterek már több tízezer „jelentéssel bíró sémát” tudnak megjegyezni. A kiemelkedő üzleti és politikai vezetők, vagy művészek sajátossága éppen abban rejlik, mint a sakk nemzetközi nagymestereié, több tízezer jelentéssel bíró sémát tudnak megjegyezni és a megfelelő helyzetben alkalmazni. Ez adja az alapját a problémák megoldásának. A rejtett tudás előhívása, mozgósítása képezi a humán erőforrások tartalékát is. A mozgósítás jelentősége válsághelyzetben is nő és a gyors reagálás, tudatosítás, gazdaságos és gyors döntéshozatal képessége a sakk tanulása révén fejleszthető, mint ahogy fejlődik az állás, pozíció megítélés és értékelés is. A sakk épp ezért eredetileg tanítási segédeszköz volt, és időről időre újra betöltötte ezt a szerepét. Indiában egykor harcosok oktatására szolgált, a középkori Európában fontos alapköve volt a lovagok képzésének. Segítségével – anélkül, hogy magát az éles helyzetet át kellett volna élni – alaposan ki lehetett ismerni a harc természetét. Sokat tanít a sakk arról is, hogy a cél elérését meg kell tervezni. Nincs esély a győzelemre, ha az embernek nincs hosszú távú (stratégia) és rövid távú terve (taktika), amelyek persze rugalmasan alakulnak az ellenfél lépéseitől, avagy a körülményektől függően. Taktika nélkül légvárakat építünk, stratégia nélkül pedig csupán spontán döntéseket hozunk. 

A világos és sötét bábuknak csak a legelső lépésére 400 megoldás kínálkozik. A világos második lépésére már 5362 lehetséges variáció használható, a sötét erre adott válaszával pedig 71.850-re nő a változatok száma. Néhány lépés teljesen átfordíthatja a sorsot jóból rosszba, vagy fordítva. Az ember tehát szabad akarattal cselekszik a sakktáblán, de tettei matematikai pontosságú ellenhatásokat szülnek. A sakk révén a tiszta versenyhelyzettel szembesülünk és a fair játékkal, a szabályok azonos betartásával. Lehet persze azt is, hogy továbbra is a kezdettől fogva könyörtelen versenyre, könyöklésre és törtetésre szocializálunk; a kivételezésre, és arra, hogy a tekintélyszemélyek önkénye ítél elevenek és holtak fölött. Ennek ma Magyarországon még lehet az az ideológiája, hogy ezzel az életre nevelünk, de ne csodálkozzon senki, ha a végén, a minket követő nemzedéktől azt kapjuk vissza, amire neveltük őket, mert aki ebből a rendszerből kikerül, az felnőve is ugyanígy fog viselkedni.

A sakk és az üzlet

Hogyan épül fel időben egy sakk játszma, milyen tudás kell az egyes részek megvalósításához? S milyen analógia fedezhető fel benne az üzletépítéssel?


Sakk stratégia és PR
Megnyitás: A centrum elfoglalása, a tisztek fejlesztése és a Király védelembe helyezése, ezek a megnyitás legfontosabb szabályai.

A tisztek fejlesztése - A kiváló termék az, amivel pozíciót tudunk elfoglalni a piacon. A kiváló termék tulajdonságai nemcsak a minőségi jellemzőkben nyilvánul meg, hanem a termékhez kötődő szolgáltatásokban, az egyes jellemzők egymáshoz való viszonyában. Hiába egy prémium termék, ha az árusító hely lerobbant, a személyzet alul informált, nem segítőkész és nem tudunk semmi plusz szolgáltatást a termék mellé helyezni. A fejlesztésben benne van mindaz, ami a termékhez kötődik, ha ebben tudunk többet nyújtani a versenytársaknál, kiszolgálás, információk, használati útmutató, gyakori problémamegoldások, garancia, a termékhez kapcsolt egyéb értékesítési termék, akkor máris előnyösebb a pozíciónk, így jobbak a kilátásaink a vevő meghódítására.

A centrum elfoglalása -  Az az harc a vevők fejében vívott helyekért, amennyiben sikerül a cégünk nevét és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat a vevőfejében előtérben, a centrumban tartani, jóval könnyebb lesz az értékesítés. A centrum megszerzéséért rendkívül erős a harc, pontosan emiatt nem mondhatunk le a PR munkáról, mert nélküle nem tudunk a centrumba kerülni. A centrum ellenőrzése nélkül - túl kevés vevő fejében él a szolgáltatásunk - rendkívül kedvezőtlen pozíciókból kell küzdenünk, ami jelentős anyagi hátrányt, sok felesleges energiát és költséget eredményez.

A Király védelme - A termék, szolgáltatások kidolgozása, az ezekhez kapcsolódó árak, olyan stratégiát kell kövessenek, ami segíti a hosszú távú működésünket. Rövid távú értékesítési előnyök, a király körüli védelmi pontok megerősítésének hiánya, végül vereségbe torkollhat. Az előnytelen üzletek a vevőnek is csak rövid távon jók, mert gyengítik a hosszú távú, minőségi működést, így egyre rosszabb minőségű és egyre olcsóbb szolgáltatásokat vesz meg vásárlónk is, ami végül is az ő életkörülményeit is rombolja. Árverseny helyett, ezért inkább a plusz szolgáltatásokra az erős centrumra és a jó ütemű fejlődésre, termékfejlesztésre, tanulási, tanítási folyamtokra helyezzük a hangsúlyt. A versenytársak szempontjából is van a sakknak egy óriási tanúsága, a kapkodó, túl gyorsan megfontolás nélkül lépők, akciózókkal nem szabad egy ritmusban működni, mert a mi játékunk, üzletünk minősége is hozzá romlik az övékhez.


Középjáték:


A kivívott pozíciók, a jó termékek és szolgáltatások fejlesztése után, ha biztonságossá tettük a működést, akkor jöhet a középjáték, amikor a megnyitásban elért előnyöket, kell tovább fokoznunk. Nézzük ezeknek a sakk szabályait, amiknek analógiáit a stratégiai szempontból jól felépített játszmákban és az üzletvezetésben is megtaláljuk.

Harc a sakktábla közepének birtoklásáért - Amennyiben sikerül a centrumban, a vevő fejében elfoglalni a helyünket, elég hatékony volt a PR munka, akkor ezeket az eredményeket fokozni kell. A PR-nak folyamtatossá és következetessé kell válnia, s akkor hogy növeljük a centrumra gyakorolt nyomást jöhet a marketing, s annak részeként a reklám. Tudnunk kell pozícionálni magunk, élni a kivívott pozíciókkal, s időhiány miatt nem veszíthetünk lépést az ellenféllel szemben, lehetetlen a kommunikációt szüneteltetni, inkább annak ütemezését, típusait kell átgondolni, semmint átengedni az irányítást a másiknak. Tempó hátrányban nehéz fordítani és állandóan futunk a pénzünk után. 

Jobb gyalogszerkezet létesítése - Látszólag a gyalog a leggyengébb játékos hadseregünkben, mégis a gyengébb gyalogszerkezettel, a végjátékban minden rámehet erre, amit addig szépen felépítettünk. Így már a játszma közben gondosan ügyelnünk kell a gyalogokra, mert nincs végjáték gyalog nélkül, belőlük mindig marad a játszma végére. Így az üzletben is fontos a harmonikus fejlődés, meg kell keresnünk a leggyengébb pontjainkat, amiket folyamatosan fejleszteni kell. Akkor leszünk igazán eredményesek, ha kiegyensúlyozott a teljesítményünk. Amennyiben lassú a cégünk, akkor a gyorsaságot fejlesszük, ha bizonyos pontokon nem elvárt a minőség, akkor azon dolgozzunk, ha túl költségesek a folyamatok, azon csökkentsünk! Azoknak a pontoknak a megoldását pedig, amelyek túl sok energiát emésztenek fel, azokat inkább szervezzük ki specialistáknak, ők jóval hatékonyabban fogják megoldani, mint mi bármikor tennénk.


Sakk stratégia és PR
Állásod folyamatos javítása, az ellenfél akadályozása, gyengítése - Természetesen semmi nincs, amit ne lehetne még jobbá tenni, ez igaz mind a szolgáltatásunkra, mind a termékeinkre. Épp ahogyan a gyengeségeken javítani kell a stabilitás érdekében, ugyanúgy az előnyöket is növelni kell. Csak így lesz lépéselőnyünk a versenytársakhoz képest. S természetesen ezeket a fejlesztéseket, előre lépéseket folyamatosan kommunikálni is kell, különben, ha csak a tízezredik vevő után áll össze a vásárlókban a kép, akkor már ezek az előnyök semmit sem érnek.

Mozgékonyság, aktivitás megőrzése, az ellenfél korlátozása ugyanebben - Épp a mozgékonyságunk, hogy szem előtt vagyunk, mindig azon dolgozunk, hogy minél minőségibb és sokoldalúbb legyen a szolgáltatásunk jelenti a versenyelőnyt. Ehhez kell a folyamatos marketing, amin szintén állandóan változtatni kell tudnunk, hogy ne legyen kiismerhető, ne tudják másolni, vagy könnyen reagálni rá a versenytársak. 

Fenyegetések és kényszerítések létrehozása, az ellenfél fenyegetéseinek hárítása - Amennyiben jól ütemezett az üzletpolitikánk, mindig képesek leszünk, valamilyen taktikai elem megvalósítására, ami a stratégiánkat szolgálja. Egy jól megszervezett akció, az adott termékkörben, olyan fenyegetés, amely vevőket csábíthat el a konkurenciától. Egy olyan akcióra, ami viszont tőlünk vihet el vevőket, azonnal reagálni kell. A sakkban úgy mondják ezt olyan típusú lépéseket kell tenni, ami támadó és a védekezést is segíti egyben. Az állandó árakciózás, azért válik nehézkessé, mert túl kicsi lesz a repertoárunk, amiből a marketingben dolgozunk, s pontosan emiatt válunk sebezhetővé. Az ellenfél ilyen típusú fenyegetéseire, pedig csak még alacsonyabb árral tudunk reagálni, ami szintén vereségbe sodorhat minket.

Előny megtartása, fokozása, vagy harc a kiegyenlítésért - Amennyiben mind a hibák kiküszöbölése, mind az előnyök építése, a folyamatos PR és a széles repertoáron alapuló marketing működik, úgy képesek leszünk egyre biztosabb és stabilabb pozíciót elérni a piacunkon, vagy csökkenteni a hátrányunkat versenytársainkkal szemben.Végjáték:  Az orosz sakkiskola erőssége a végjáték oktatásban rejlik, ezzel kezdik, az egyes figurák lépéseinek tanítása után. A végjáték kitűnően fejleszti a játékos technikáját, azt mondják itt tapasztalja meg igazán a sakkozó az egyes figurák erejét és értékét. Az üzleti életben, pontosan ilyen pont az üzletkötés. Az üzletkötésnek ismerni kell a szabályait, ismerni kell a végjátéktípusokat, tudnunk kell kiket akarunk a vevőink között tudni. Vannak vevőtípusok, akik nem érik meg az óriási energia befektetést, azoknak ajánljunk inkább döntetlent és koncentráljunk a következő partira. A következő játékban,.ahol ismerjük a nekünk megfelelő vevőtípust, megtalálva a tényleges problémát, kezelni tudjuk a félelmeit és ő kész a megfelelő árat adni termékünkért, szolgáltatásunkért, akkor ott tudnunk kell lezárni az üzletet és begyűjteni az érte járó 1 pontot. A sakkban, mint az üzletben is nagyon fontos, hogy minél több versenyen vegyünk részt - természetesen a játékerőnknek megfelelőn - így tudunk minél több ÉLŐ pontot gyűjteni, az üzletben minél nagyobb bevételre szert tenni.
 
A sakkban éppen az a csodálatos, hogy már egészen kisgyermekkortól részletes és pontos statisztikát vezetnek a teljesítményekről. Ennek segítségével pontosan mérhető a fejlődés és meg vannak az egyes szinteknek megfelelő állomások is, amik mutatják jó úton járunk.  A legtöbb cégnél nincs ilyen statisztika - az online működésünkbe, a honlap, online kommunikáció teljesítményének mérésébe viszont gyorsan telepíthető egy ilyen - enélkül a cégek sokszor nem tudják éppen hol járnak, min kellene javítani. Sokszor a körülmények és nem a mi teljesítményünk lesz így a meghatározó, mert nincsenek adatok ahhoz, hogy javítani tudjunk az egyes pontokon. Ám ha van statisztikánk jó tudnunk, hogy a világbajnok teljesítményekhez, talán nem is kell, olyan emberfeletti erőfeszítés, mint azt csak úgy egyébként, magunktól gondolnánk. Távolról a nagy sikerek túl elérhetetlennek látszanak, pedig igazából csak a tervszerűség valósul meg bennük következetesen.


Sakk stratégia és PRA sakk világranglista jelenlegi vezetője Magnus Carlsen, az övéhez hasonló magas ÉLŐ pontszámmal még soha senki nem rendelkezett. Ennek a magas teljesítménynek egy nagy titka van más sakkozókhoz képest. Magnus minden eddigi sakkozónál több versenyen vesz részt, többször mérettetti meg magát, így nagyobb mérkőzés számmal a háta mögött, hiába 23 éves, több tapasztalatra tett szert és több pontot tudott gyűjteni, mint versenytársai. Abszolút nem fél a vereségtől és egy versenyen, ha kikap már teljes erőbedobással tud koncentrálni a következő parti megnyerésére. Ezzel a teljesítménnyel ő az aktuális világbajnok Anand kihívója és novemberben, akár a világbajnoki címet is begyűjtheti. Milyen a világranglista vezető, világbajnoki jelölt statisztikája a sakkban? Az eddigi partijainak az 51%-ában döntetlent ért el, mondhatjuk úgyis nem jutott sok küzdelem után sem dűlőre az ügyfelekkel, nem született a tárgyalásokból üzlet. A vereségek száma viszont alacsony, mindössze 12%-nyi az olyan parti, amikor elveszítette ügyfelét, az egy előnyösebb ajánlatért átpártolt máshová. A győzelmek százalékos aránya pedig 37%. 37%-os győzelmi rátával lehet a sakkban világranglista vezetőnek lenni! Akkor viszont mitől félnénk az üzleti életben is, ilyen mutatókkal már mi is nemzetközi csúcsteljesítményre vagyunk képesek. Csalóka mindig, amikor egy-egy kampánytól rögtön azt várjuk, hogy megtöbbszörözik a bevételünket, mert ez még csak a kezdő lépés. Azonban végig kell menni a teljes folyamaton: a megnyitáson, középjátékon és jól befejezni a végjátékot. Hát hajrá üzletkötésre, üzletépítésre fel, hasznosítsuk a sakk filozófiát az üzleti életben is! S mivel ennyi analógia van az üzlettel, amivel semmilyen más sportág nem büszkélkedhet, mert azok elsősorban nem szellemi természetűek, így hát a támogatásra méltó területek közé kérem mindenki emelje be a sakkot is.

A sakkban, akár a fiadtól is tanulhatsz

sakk támogatás, sakk szponzorálás
A fiam, Gergely tanulása közben sajátítottam el mindezt a tudást a sakkról, amelyik játékról 2013. áprilisa előtt azt sem tudtam igazán, hogy eszik- e, vagy isszák. A fiam 2012 októberében kezdett el járni ovi sakkra, a lépéseket azóta ismerte meg igazán, majd az ezt követő február óta, pedig külön sakkra. Ekkor mondták először rá azt, hogy tehetséges. Áprilisban voltunk az első versenyeken, még öt évesen, május végén töltötte be a hatot. S a sakkban is ugyanaz a helyzet, mint bármiben a világon, ahol piacképes tudást akarsz építeni. Ahhoz, hogy egy kisgyerek fejlődése is töretlen legyen, hogy nemzetközi szinten tudjon kiválóan teljesíteni, ahhoz kell a minőségi képzés, a minőségi versenyek. S ehhez kellenek a megfelelő támogatók, mert a világ élvonalával lépést tartani csak így lehet. A megfelelő PR nélkül semmi sem épül fel, egy karrier sem és a cégek kiváló megítélése sem. Azonban, hogy ez a történet hová fut ki, azt nem tudni előre. A sportkarrier és a képességfejlesztés két különálló dolog. Azonban, hacsak a stratégiai gondolkodást és látásmódot segíti is a sakkozás, már akkor is megéri sakkozni.


2013. március 17., vasárnap

Tavaszi Hadjárat, mit tanulhatunk belőle az üzletépítéshez

  Hasznosítsd a tavaszi hadjárat stratégiáját a kampányaidhoz1849. márciusában a Tavaszi Hadjárat nagyon későn indult el, gyakorlatilag a fősereg támadása szempontjából az egész március elvesztegetett hónapnak tűnik.


A magyar támadás késedelmének elsődleges oka a fővezéri poszt körül kialakult válság, Görgei Artúr csak március 31-én került a seregek élére. Holott ezalatt az idő alatt Windisch-Grätz teljes bizonytalanságban volt a magyar csapatok hollétét és erejét illetően. Ez az időben való késedelem rányomta bélyegét a hadjáratra, bár az végül is sikeres lett, de teljes háború szempontjából a lassú reakciók végzetesnek bizonyultak.

Az üzletben sem lehetséges, megfelelő vezető, vezető gondolat és stratégia nélkül eredményt elérni, az időbeni késlekedés a lassú reakciók, pedig habár rövid távon ilyen módon is érhetünk el eredményeket, a hosszú távú stratégiánk alapjaiban rengeti meg. A jó időzítéshez azonban mindig készenlétben kell állni a megfelelő lehetőség előtt, lendületből sokkal könnyebb a győzelem, mintha csak egy kínálkozó alkalom birtokában kezdünk el erőt gyűjteni. Aki gyorsabb az fog nyerni a piacon, mert ő lesz csak képes kihasználni a megcsillanó lehetőségeket.

Tavaszi Hadjárat PR elemzés
Míg a magyarországi főseregek késlekedtek ezalatt Erdélyben a szép győzelmek és a súlyos vereségek csaknem hetente váltogatták egymást, mióta a lengyel származású Bem József lett az erdélyi magyar haderő főparancsnoka. Az erdélyi hadműveletek igazából a váltakozó sikerek mentén március 22-ig tartottak, amikorra Bemnek sikerül kiszorítania az ellenfél utolsó seregtestét is Erdélyből, és megindult a Bánság felszabadítására. Miután Bem Urban seregeinek visszaverésével volt elfoglalva, Puchner Medgyesnél a visszamaradt magyar seregekre támadt, és az ütközet az ő győzelmével ért véget, a magyarok pedig Segesvár felé voltak kénytelenek visszavonulni. Bem ekkor teljesen váratlanul arra az elhatározásra jutott, hogy Medgyes irányában kitör, és egyenesen Nagyszebent támadja meg, amit Grigorij Jakovlevics Szkarjatyin ezredes 2200 fős csapata védett. A második nagyszebeni ütközet  magyar győzelemmel zárult. A vereség sokkolta a császári és cári csapatokat, amelyek fokozatosan kiszorultak Erdélyből. Március 25-re Erdély az Érchegység, a gyulafehérvári és dévai vár kivételével magyar kézre került.

Vannak szakterületek, amelyeken egyes emberek hozzáértése és kvalitásai megkérdőjelezhetetlenek, ez azonban nem jelenti a tévedhetetlenséget az azt, hogy mindig csak nyerni fognak. Az igazán tapasztalt és harcedzett szakértők rengeteg vereséget és rossz döntést is elkönyvelnek a győzelmek száma mellett, amelyek még nem is kell, hogy túlsúlyban legyenek csak a győzelmek hatása kell erősebbé váljon a vereségekénél. Az óvatosak viszont csak látszólag lesznek sikeresek, mert ők araszolnak azokhoz képest, akik egy vereség tapasztalatát, egy jóval nagyobb győzelem erejére váltják fel.

A hadjárat első szakasza 


Tavaszi Hadjárat PR elemzés
Görgey haditerve a császári csapatok bekerítésére irányult, a terv szerint a négy hadtestnek április 7-én egyesült támadást kellett intéznie a császári csapatok ellen, és siker esetén a főerőket elvágták volna Pesttől. A haditerv azonban rendkívül kockázatos volt, hiszen amennyiben Windisch-Grätz tudomására jut, hogy a Hatvan környéki csapatok nem a magyarok fő serege, akkor könnyen szétzúzhatja az ott állomásozókat. Sőt ezután az osztrákok lesznek azok, akik könnyedén bekeríthetik a magyar csapatokat, illetve azonnal Debrecen ellen vonulhatnak, minden komolyabb ellenállás nélkül. A tervet elősegítette, hogy Windisch-Grätz március közepétől nem kapott megbízható jelentést a magyar fősereg hollétéről és mozgásairól, ezért szétszórta csapatait, melyeknek így túl nagy arcvonalon kellett volna harcolniuk az összpontosított magyar sereg ellen.

Megfelelő piaci adatok, statisztikák hiányában, érzésekre, mások világlátására és negatív tapasztalataira épített információk mind-mind, olyan tényezők, amelyek elveszik a tisztánlátás és így a győzelem esélyét. A Google analitikája pontosan emiatt rendkívüli segítség a vállalkozások munkájában, hiszen nagyvállalati szintű elemzéseket kínál, hogy valódi statisztikák birtokában győzelemre játszhassunk. Természetesen a felderítésnek, piackutatásnak ára van, azonban ha a főhadiszálláson, a hozzánk elszivárgó hírek birtokában kívánunk küzdeni, akkor az a rendkívüli kockázat, amit Görgei vállalt, az eltörpül a mi vállalkozásunk rizikójához képest, megfelelő adatok hiányában.

A Komárom - Pest - Gödöllő - Vác vonalon a császári csapatok minden eshetőségre felkészültek, azonban túl nagy, mintegy 54 km hosszú és 30 km mély arcvonalat vettek föl, melyet egy nap alatt sem lehetett teljesen összevonni. Görgei április 5-én előrenyomulást rendelt el, amelynek értelmében a VII. hadtestnek Aszódot és Bagot kell elfoglalnia. A III. hadtestnek Kókán át Isaszegre, az I.-nek Isaszegre, balszárnyának Pécelre, míg a II.-nak Dány és Zsámbok térségébe kellett eljutnia. Ez jó elhelyezkedést, könnyen összpontosítható csapatokat és kis (22×22 km-es) arcvonalat eredményezett.

Minél inkább azokra a területekre tudjuk összpontosítani erőinket, ahol a győzelem esélye nagyobb, annál inkább sikeresek lehetünk. Ehhez elengedhetetlen a megfelelő termék és szolgáltatás portfólió. Minél szélesebb egy termékvonal, annál sebezhetőbbek vagyunk és kevésbé jövedelmező lesz vállalkozásunk. A széles termékvonalak helyett viszont, új kategóriákat, új márkákat érdemes építeni, egyedi PR-ral és marketinggel.

Az isaszegi csata


Tavaszi Hadjárat PR elemzés
Április 6-án a magyar csapatok a számukra kijelölt helyekre értek és Isaszeg térségében elkezdődtek összecsapások, melyekben Damjanich, Klapka és Aulich hadtestei vettek részt. A kezdetben támadó Klapka az ellene fellépő túlerő miatt teljesen visszavonult, így magára hagyta a segítségére érkezett Damjanichot, aki azonban megtartotta állásait. A támadásba lendülő Damjanich jobb szárnya hadműveleteinek biztosítását Gáspár VII. hadtestétől várta, aki azonban nem értesült a fejleményekről, ezért – az eredeti haditervhez ragaszkodva – bár a csata javában folyt továbbra is tétlenül várt. Ezt kihasználva Windisch-Grätz csapatai – Schlik hadosztályával együtt – oldalba támadták Damjanichot, aki így súlyos veszteségek árán visszavonulni kényszerült. A csata sorsa ezzel a visszavonulással, ekkor teljesen eldöntöttnek látszott, az osztrákok megsemmisítő csapásra készülhettek.

Minél nagyobb és erősebb a nyomás, ha annál inkább visszahúzódunk, annál inkább gyorsítjuk a vereségünket. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk kell a külső támogatás minden tevékenységünkhöz, ezek elmaradása esetén, viszont erőforrásaink vészesen apadni kezdenek és nem lesz erőnk a harc folytatásához. A stratégia mindig hosszú távú, ennek kibontása csupán a taktika, amennyiben változnak a körülmények az eredeti stratégiához ragaszkodjunk, de ne legyünk restek módosítani a taktikán, különben az a vesztünket okozza. Mi éppen ezért, olyan támogatást és erősítést kínálunk kampányainkkal, amelyek ezeket a célokat segítik.

Görgei azonban délután 3 óra körül megérkezett a csatatérre, és rendezte a sorokat: Aulichot előreküldte, Klapkát meggyőzte, hogy visszavonulás helyett támadjon. Közben téves hírt kapott arról, hogy Gáspár is támadásba lendült a jobbszárnyon. Ekkor úgy látta, a győzelem lehetséges, erről tájékoztatta az egyre reménytelenebb helyzetben lévő Damjanichot is, aki ezért 11-ig kitartott és harcolt Schlik ellen, az Aulich által küldött segítséggel együtt. Hiába volt azonban 10 zászlóalja Schlik 5 zászlóaljával szemben, a gyalogság kötelékei nagyon felbomlottak, és nem lehetett őket rohamra sorakoztatni, illetve Schlik lovassága és tüzérsége kétszeres fölényben volt. Közben a balszárnyon 7 óra fele Klapka és Aulich bevette Isaszeget és messzire űzte az ellenséget. Windisch-Grätz este 9 óra körül visszavonulást rendelt el, mert attól tartott, hogy a balszárnyon elvágják Pesttől. Ekkor Klapka és Aulich Damjanich segítségére siettek, aki így késő este végül le tudta győzni Schliket. Így végül a kezdetben kétséges kimenetelű isaszegi csata magyar győzelemmel ért véget.

Egy vezető a legkétségesebb pillanatokban is tudja mit kell tennie és erről képes meggyőzni másokat is. Sőt, ha olyan követőkre talál, akik a legkétségesebb pillanatokban is kitartanak, akkor igazából nem veszíthet. Legyen bármennyivel több és jobb eszköze, pénzügyi forrása az ellenfélnek,  ha kitartunk az elképzelésünk mellett, mert hiszünk a működőképességében, amihez elvhű társakra lelünk, akkor az akadályokat, ellenfeleket leküzdve el tudjuk érni a célunk. A Tavaszi Hadjárat legdicsőbb csatájában pedig a hitetlenség, a rossz taktikához való ragaszkodás ellenére is a kitartás és összefogás győzelemre vitte a magyar csapatokat.

A hadjárat második szakasza, az új haditerv 


Tavaszi Hadjárat PR elemzés
A győztes isaszegi csata után az új haditervet Görgei április 7-én dolgozta ki. Ennek lényege szintén egy átkarolási hadművelet, de ezúttal valóban észak felől, Vácon, Léván át Komárom irányába. A fősereg vonul északra, Pest előterében a II. hadtest és a VII. hadtest Kmety-hadosztálya marad. A cél Komárom felmentése és ezzel a Pest-Budára összpontosított császári hadak bekerítése. Közben a pesti seregek elterelő támadásokat indítanak azt a látszatot keltve, hogy Görgei valódi célja Pest bevétele. Komárom felszabadításával, a bekerítés elkerülése végett a császáriak kénytelenek lettek volna feladni a fővárost és Bécs felé menekülni. A terv ismét azt a kockázatot rejtette magában, hogy amennyiben kiderül, hogy Pest előtt csak kisebb csapatok maradtak, azokat a császáriak elsöpörhették volna és így fordított bekerítés áll elő. A terv kivitelét elősegíti, hogy a császáriak felvidéki hadaikat is Pestre összpontosították. A komáromi csatát, Görgei és Kossuth a szabadságharc legfontosabb csatájának nevezte. Ez a csata jelentős hatással volt Magyarország sorsára, ezután hívták be ugyanis a cári Oroszország hadseregét. A Görgei vezette magyar haderő 24 000 főből állt, míg az osztrák hadseregnek 30 000 katonája volt Schlik vezérlete alatt. 

Egy sikeres hadművelet, kampány sokkal bátrabbá teszi annak kivitelezőit, ezután már annak tudatában merünk cselekedni, hogy ha egyszer sikerült, akkor sikerülni fog másodjára, harmadjára is. A bátorság mindig a pontos tervezésből és a bátor végrehajtásból ered, ezután már sokkal inkább felhívja viszont magára a figyelmét az a cég, aki nem egyszer a szerencsének köszönve, hanem többször hajt végre sikeres akciókat. Így természetesen több versenytársa lesz, de több vevője is.

Budavár bevétele 


Buda vára már az 1686-os ostrom során sem számított modernnek, 1848-ra pedig végképp elavulttá vált. Nem voltak közvetlen megrohanást akadályozó védművei, rendes önálló vízellátása, és a környező magaslatokról be lehetett lőni a várba. Mindezen fogyatékosságok ellenére hozzáértő és elszánt védők kezében csak rendes ostrommal volt bevehető. Komárom felmentése és a császári királyi csapatok kiűzése után Buda ostroma tűnt a szabadságharc legkönnyebb győzelmének, mind a szabad főváros jelentette politikai népszerűséget, mind a várban található készletek megkaparintása által elérhető katonai eredményeket figyelembe véve.  Görgei 1849. május 4-én felszólította a védőket a megadásra, és becsületes hadifogságot kínált cserébe. Közben Görgei elrendelte a Naphegyen egy réstörő és egy leszerelő ütegállás kiépítését.

Május 16-án az ostromlövegek megkezdték a falak lövését, és sikerült rést nyitniuk a falon. Görgei május 17-éről 18-ára virradó éjjel erőszakos felderítést rendelt el, amely kellő eredmények mellett rohamba mehet át, azonban a támadás kudarcba fulladt, a rés nem volt elég nagy, a honvédek létrái rövidek voltak és a terep is akadályozta őket a mozgásban. A kudarc után Görgei elrendelte, hogy éjjelente 4-4 század nyugtalanítsa a védőket. A döntő roham május 21-én hajnali három órakor indult, miután valamennyi löveg össztüzet adott a várra. A rés ellen az I. hadtest csapatai indultak támadásba, a II. hadtest délről, a III. hadtest északról támadott, Kmety pedig a vízvédművet foglalta el. A támadás nehezen indult, de később a magyarok sikeresen behatoltak a várba. A vár reggel hétkor már az ostromlók kezén volt és Hentzi is elesett a védelem során. Az összecsapásban 368 magyar lelte halálát, és kb. 700-an sebesültek meg.
 
Nincs látszólag könnyű győzelem, ha azt gondoljuk, hogy valamit egyszerűen és gyorsan fogunk megoldani, többnyire ott fog minket a legnagyobb időveszteség érni, ami lelassít minket és csökkenti a profit termelő képességünket. Egy hónap túl hosszú idő ahhoz, hogy egyetlen probléma megoldásának szenteljük, mert vele párhuzamosan számos másik keletkezik. S míg egyetlen probléma köti le a figyelmünk, addig olyan kínálkozó lehetőségeket szalasztunk el, amelyek a valódi győzelmet hordozzák magukban. A mindenki számára népszerűnek tűnő megoldások pedig valószínűleg kevésbé hatékonyak, pontosan azért, mert mindenki ismeri.

A hadjárat mérlege 


Tavaszi Hadjárat PR elemzés
A tavaszi hadjárat során a magyar fél mindegyik hadszíntéren létszámhátrányból képes volt megverni a császári hadakat, és az akaratát rá tudta kényszeríteni az ellenségre. A főhadszíntéren elért sikerekben jelentős szerepe volt a magyar hadvezetés rugalmasságának, és a különböző seregtestek többnyire jól összehangolt munkájának. Ehhez képest a császári alakulatok létszámbeli fölényük ellenére csak annyit voltak képesek elérni, hogy a döntő vereséget állandó visszavonulással mindannyiszor elkerüljék. A sikeres tavaszi hadjárat biztosította az ország erőforrásait a kormányzat és a hadsereg számára, ami megteremtette a lehetőséget az ellenállás sikeres folytatására, a politikai önállósodásra, és az időt a felkészüléshez egy újabb hadjáratra. A tavaszi hadjárat után a császári fél joggal tartotta aggasztónak a helyzetét: ha a magyar seregeknek rendelkezésre állt volna néhány hónap, semmi sem indokolta volna, hogy a Rábától Bécsig ne történjék ugyanaz, mint ami a Tiszától Győrig.
       
Egy ügyes stratégiával és az erre kidolgozott rövid távú taktikával, egy kampány időszakban is elérhetünk szép eredményeket. Ki tudunk vívni olyan piaci pozíciót és figyelmet, amelyet jól hasznosítva, időben feldolgozva, hosszabb távon is profitálhatunk belőle. Ahhoz azonban, hogy egy-egy kampány eredményeit élvezhessük szükségünk van a folyamatos és rendszeres szakma specifikus kommunikációra. Amennyiben csak olyan dolgok kötik le a figyelmünk, amit mások népszerűnek mondanak – mint Budavár ostroma – addig hosszú távon, akár veszteségeket is szenvedhetünk, mint ahogy a tavaszi hadjárat lehetőséget kínált arra, hogy egy Bécs ellen irányuló támadással már ekkor kiharcolható legyen a kiegyezés, s nem kellett volna rá várni 14 évet. A jelenlegi információ dömping mellett, a döntési mechanizmusok lelassultak, mert nehéz pontosan emiatt van szükségünk az aktív kampányokra, hiszen ha mi is lassulunk mindenki mással együtt, akkor csak súlyos veszteségek árán tudunk tovább lépni.

2013. február 21., csütörtök

Az értékesítés temporalitása

Az értékesítésig vezető útvonalban az egyes elemek sorrendjének kitüntetett szerepe van. Ezek az egyes pontok a PR, a Marketing, a Reklám és az Értékesítés, azonban ezek a pontok mind más-más időbeli dimenzióval rendelkeznek.

Az időtlenség 

értékesítés

A leghosszabb és időben a leghatékonyabb a PR. Megismertetni cégünket és termékeinket a vásárlókkal folyamatos történet építést jelent. A PR-ral fogalmazzuk meg célkitűzéseink, filozófiánk, társadalmi szerepvállalásunk, építünk fel egy történetet. Ennek fényében, természetesen egy jól felépített PR, egy jól kidolgozott tovább vihető történet a vállalkozásban, a minket követők, a céget utódlók számára is folytatható lesz. Ez lehet egy kis családi vállalkozás, amely csak egy generációra tekint vissza, vagy lehet már évszázadok óta fennálló naggyá nőtt üzlet is.


Aki regényt ír, nagy regényt, több szereplővel, több szálon futó cselekménnyel annak ez évek munkájába kerül. Az igazi klasszikus és világhírű regények, akár tíz évnyi munkába is kerültek, mire elkészültek. A sikerért, a jól működő cselekményért meg kell küzdeni, a nyelvvel, a történettel, de a vállalkozás építéssel ugyanígy. A PR munka pontosan ilyen. Induláskor kitűzünk egy célt, megfogalmazzuk alapvetéseinket és ezeken dolgozunk, alakítunk. A PR eredménye az ismertség, a beazonosíthatóság és, hogy a szakterületünkön tőlünk várnak és kérnek megoldást az emberek. Mi ugyanis a történet építésünkkel és azzal, hogy pontosan igyekszünk megfogalmazni a szolgáltatásaink, termékeink funkcióit, hasznát, felhasználhatóságát, ezekre megtanítjuk a vevőink, valóban sokat teszünk a probléma megoldásért és a megértetéséért. 

PR munka nélkül nincs egy vállalkozásban élet, nincsenek célok, ami felé tartunk, mert történet nélkül, filozófia nélkül nincs perspektívánk. Bár a PR hosszú idő, de amennyiben nem teremtjük meg az alapokat, akkor elveszítjük a legfontosabb idő dimenziót, az örökkévalóságot. A PR a stratégiánk.

Évek, negyedévek


Marketing és az idő
A marketing munka ezzel szemben pontosan körbehatárolható időben, az üzletépítésben. Több év fejlesztési és kommunikációs tervét tudjuk meghatározni egy jó marketing tervvel. Piaci pozíciók elérését, újítások bevezetését, az azokhoz kapcsolódó célokkal. Érdemes Marketing tervünket több évre előre megfogalmazni, hogy láthassuk hol tartunk éppen, s ha a PR-ban kijelölt cél irányváltást igényel, akkor azt időben meg is tudjuk tenni a taktika terepén a marketingben.

A marketing idejét kisebb egységekre is bonthatjuk, de a következetes marketing munka eredményességéhez érdemes minimum szezonokban, két három hónapban gondolkodni. Hiszen az aktuális célok megvalósításához, hogy időben hozzon eredményeket meghatározott számú és típusú üzenetet kell eljuttatni a célcsoportunknak. Ezt egyetlen, még ha tökéletesen kiválasztott is, csatornán, kommunikációs elemmel nem tudjuk megoldani. Ehhez szükségesek a szezonálisan jól felépített kampányok. Sokszor egy kampányon belül többféleképpen megfogalmazott üzenettel, ami ennek ellenére ugyanazt a kampány célt szolgálja.

A legoptimálisabb ha több éves, s ezen belül évekre lebontott marketing tervünk van. Éves marketing tervnek azonban szükségszerűen lennie kell. Éves promóciók meghatározásával, kampány időszakokkal. Sőt a kampány időszakokat, hasonló üzenetekkel évről, évre meg kell ismételni, hogy legyen egy időbeli rend, amihez hozzá szoknak vevőink. Természetes az év végi hajrá, de ugyanilyen természetes az év eleji bevezetés és az első tavaszi kampány időszak is. A marketing fogja keretbe egy év tevékenységét, célkitűzéseit, kisebb idő egységekre tagolva.

Ebben a hónapban, ezen a héten


Reklám és az idő
A reklám már jóval rövidebb időszakokban egy kampányon belül, egy hónapban, egy adott héten működik,  A reklám, amennyiben igazodik a nagyobb időegységekhez, akkor az imázs reklám a PR-hoz, a termék ismertetés a marketinghez, az akció az értékesítéshez tartozik. Ám minden esetben rövid időn belül fejti ki hatását. Az imázs reklám növeli az ismertséget egy bizonyos célcsoportban, a termékbemutató több érdeklődést generál, míg az akció magasabb értékesítési volument.

A reklámoknak pontosan ezért kell az időben korábban felépített folyamatok hatását megnövelni. A reklámok elsősorban pozicionálni tudnak minket. Sok az akció, sok a kedvezmény, alacsony az ár, akkor mindig megfogják várni akcióinkat. Sok az újítás, magasabb az ár, de korlátozott az elérés, akkor követni fognak és várják, hogy vásárolhassanak az új termékünkből. A reklámban pozicionáló üzeneteinkben, még ha nincs is konkrétan megfogalmazva mindig van egy időbeli korlát is, ami lehet a készlet erejéig, eddig a napig, de mindenképpen tartalmazza azt az időbeli behatároltságot, ami a reklám hatása. 

Most

Értékesítés és az idő
Az értékesítés az mindig most, vagy elad az ember, vagy nem. Az értékesítésnek nincs időbelisége, a lehet, hogy üzlet lesz belőle esetében nem történt értékesítés. Ezt a találkozót, email váltást, telefont nem számolhatjuk be a bevételeink közé. A majd még gondolkodom rajta, megbeszélem a kollégámmal, feleségemmel, férjemmel, unokaöcsémmel, mert ő ért hozzá,  azt jelenti, hogy nincs üzlet. Amennyiben olyan problémáról van szó, amit azonnal kezelni akar a vevőnk, akkor ez konkrétan azt jelenti, hogy másnál fogja elkölteni a pénzét és nekünk nem sikerült a vételig vezető kommunikációs úton végig vinni őt. A bizalom puzzle-ből valami hiányzik, nincs PR, nem tudja igazából kik vagyunk, miért érdemes minket választani. Nincs marketing, nem tudja pontosan mit is árulunk, mennyivel más az, mint a konkurenciáé, s nem is találkozik ebben a kategóriában rendszeresen az üzenetünkkel. Nincs reklám, nem tudja mi az aktualitása, meddig tart az a kedvezmény, amit kínálunk. S végül az értékesítésben nem derítettük ki a valódi igényeket és nem kínáltunk rá megoldást.

Amennyiben nem rögtön megoldásra váró problémáról van szó, még valóban gondolkodik, még megnéz más ajánlatokat, az se baj, ha csak félév múlva sikerül megoldást találnia, akkor viszont az értékesítésig vezető, időben hosszabb távokat képviselő kommunikációs fázisra kell visszalépni. Kellenek olyan reklámok, amivel, ha más hasonló termékeket, szolgáltatásokat keres, akkor találkozik a mi kínálatunkkal is. /Erre tökéletes megoldás a Google Remarketing./ Kellenek kampányok, amivel lekötjük a figyelmét, amit nyomon követ, ha két hónap múlva lesz egy aktuális kampányunk, amivel elérjük a vevőt, akkor lehet, hogy 6 hónapról hajlandó lesz 3 hónapra lecsökkenteni a megoldási időt.S kell a PR, hogy mások jókat mondjanak rólunk és legyen történetünk, amit követhet a vevőnk, ami vonzóvá tehet minket. Amennyiben nem történik értékesítés fel kell tudnunk kínálni, egy a kommunikációs láncon korábbi fázis követését a vevőnek.

Az üzlet Temporalitása


PR, Marketing, Reklám
A magyar vállalkozó sokszor a mostban van, most kell eladni, mert különben baj lesz. Ez a gazdasági ciklusok természetéből kifolyólag, például egy válság időszakban természetes is, de ha közben elfelejti az értékesítésig vezető kommunikációs utat felépíteni, temporálni az üzletépítést, akkor mindig a mostban ragad és a vállalkozás egy örök mókuskerék lesz.

2013. január 8., kedd

A tudásalapú világ felé

Újra kell értelmezni az alapokat

tudásalapú világ
Gondolkodásunk alapjait a hellén-keresztény kultúrkör határozza meg, mindkettőben van egy alap kettősség, amit egy olyan évfordulón, amikor órási paradigma váltáson megy át a világ érdemes újra gondolni. Az episztémé a tudás és a techné, a technika fogalmi kettőssége Szókratésztől ered. Szókratész alaptevékenységének tekintette, hogy a gondolatok megszületésénél bábáskodik - ezzel erősítve meg saját maga identitását, mert az anyja bábaasszony volt. S mivel világunk egyre inkább tudásalapúvá válik, a fogyasztói társadalom technika vezérelte alapjaival szemben, e kettősségben máshová helyeződik a hangsúly. Ma már annyi eszköz áll a rendelkezésünkre, hogy sokkal inkább a gondolatok szülik a legnagyobb nyereséget,  amelyeket megfelelő PR alapokon, hosszú távú stratégiát kidolgozva menedzselnek, semmint önmagukban az eszközök. Így tud az Apple, ahogy korábbi blog bejegyzésünkben leírtuk, magasabb értéket előállítani jóval kevesebb emberrel, mint Magyarország. Mit jelent az üzletépítésben a technika?

Techné, technika általános ismeretekkel

Hazánk inkább technika vezérelt, vagy még egyszerűbben megfogalmazva "Old meg magad ország!". Az alap tevékenységeinken túl minél több feladatot mi magunk igyekszünk megoldani, ahelyett, hogy szakemberekre bíznánk azt. A háztartásokból jól tudjuk, hogy mi vagyunk az ezermesterek országa, mert miért fizetnénk valamiért, ha azt én magam is meg tudom oldani. Megszámlálhatatlan feladat létezik egy háztartásban is, amire ugyanúgy kevés az idő, mint mindenre az életben: a festéstől, a víz szerelésen át, az autógumi cseréig, a belső építészettől kezdve, a családi fotózásig, az utazás szervezéstől, az öngyógyításon át a befektetések kiválasztásáig, de az életmód tanácsadástól, az összeesküvés elméletekig mindenben otthon vagyunk. S ez nem azt jelenti nálunk, hogy van egy hozzáállásunk, egy világlátásunk, - az is van, többnyire a pesszimizmust emlegetik - aminek mentén rendezzük, megoldjuk az élet problémáit, hanem mi konkrét technikai lépések sorát ismerjük a probléma megoldásokra. Ennek naprakészsége természetesen nem lehet egységes minden területen, de mégis csináljuk, ahogy gondoljuk, tanultuk, hallottuk, vagy ahogy az ismerős, szomszéd mondja.

PR, Marketing és a tudás felépítése
A következő lépcsőfok, amikor rájövünk, hogy a technika, egy problémára adandó válasz,  - ha piszkos a fal, ki kell festeni - önmagában nem elég, s ekkor elkezdünk utána járni mélyebben a megoldásnak. A legkézenfekvőbb tanácsadás az ingyenes tartalmak az interneten. Amennyiben valamit időszakosan és hobbi szinten csinálunk ez valóban tökéletes megoldás is. Arra lesz elegendő információnk, hogy jobban oldjunk meg a problémákat, már a festésnél tudunk valamit az anyaghasználatról, anyag és felület viszonyáról és az ecsetkezelésről. Azonban, ha igazán használható tudásra vágyunk, akkor kiderül, hogy folyamatosan és szisztematikusan foglalkozni kell a tudás elsajátításával és pénzt költeni a tudás megszerzésére. S ekkor el kezdjük a legolcsóbban beszerezhető tudásanyagokkal.

S mivel a háztartásokban így működünk, a gazdasági, politika, társadalmi életben sem lesz másképp nagy százalékban. Így olyan lesz a politikánk, amiről valóban sokan gondolhatják úgy, hogy még hobbi szinten is lennének jobb ötleteik, s olyan lesz a gazdasági életünk is, ahol a gondolatok, tudás helyett sokszor a technikára építünk. Mindenki a saját iparágában, szakterületén jól ismeri ezeket a technikai megoldásokat. Mi a kommunikációban tudjuk, mivel az ehhez használható legtöbb szoftver kezelőfelülete könnyen hozzáférhető, s ott tényleg össze is lehet kattintgatni valamit, - akár Google Adwords kampánynál, akár a Facebooknál, akár fotó szerkesztésben, akár honlapkészítésben - mivel a technika olyan, hogy elindul, s működik valami a szoftver használattól, úgy véljük, hogy a probléma megoldódott. A technika üzemel, a probléma kezelve van.

PR és tudásalapú társadalmak
Tudásalapú társadalmak IT dolgozók, szabadalmak alapján
Saját szakterületén pontosan tudja mindenki, a csináld magad, mennyi problémát, plusz költséget, hatékonytalanságot és kárt termel. A technika vezérelt alapok, mint a vevőszerzésben a reklám, amíg volt kereslet feladtunk egy hirdetést, s jöttek a vevők, ma már nem elég. Egyrészt fel kell építeni az értékesítésig vezető kommunikációs útvonalat, másrészt a reklámra létre kell hozni valamilyen cégünknek megfelelő hirdetési szisztémát. Ugyanezek a problémák jellemzik a termékgyártást, a különféle szolgáltatásokat és a kereskedelmet is. Nem elég kitenni, hogy áru van eladó, nem elég ha valakit megbízunk, hogy készítsen egy honlapot, amit frissítgetünk, vagy valahol közzéteszünk egy hirdetést, amit ott ráadásul el is készítenek nekünk! Miért nem elég ma már ez, mert a technikai eszközöket készítők, gyártósorokat, elektronikus berendezéseket, honlapokat, szoftvereket, hirdetéseket, olyanok mint a fegyverkovácsok, háborúba nem mehetünk fegyverek nélkül, de fegyverkovácsok még soha egyetlen csatát sem nyertek meg. Térjünk hát vissza oda ahol a tudás az első, mert a világ jobban prosperáló felén a tudásalapú gazdaságé a vezető szerep.

Speciális, állandóan frissülő tudás

Még a technika tudás elérése is, a meg tudod te is oldani, csakis az adott területre jellemző tudás építésével és pontos tervezésével lehetséges. A tudásépítésben, a hobbi információ gyűjtés helyett, a folyamatos önképzésre és a tudás használatára van szükség. Itt már mérlegelni kell, hogy mely terület lesz az, amelyben ily módon elmélyed valaki és cége profiljához, tevékenységéhez leginkább kötődik. Mely területek azok, amelyeket egy-egy kollégára rá lehet bízni, amely szorosan kötődik mindennapi munkájához. A kolléga által fejlesztett tudás viszont csak akkor válik termelő erővé, ha sikerül tovább adni, be kell azt építeni a cég ügymenetébe különben semmit sem ér. Ezeket a különböző tudásformákat aztán össze kell hangolni és beépíteni a cég PR, Marketing tervébe és Értékesítési Kézikönyvébe, hogy használható legyen. 

PR és a tudás birtoklása
A tudásalapú társadalomban az összefüggések feltárása, arra új rendszer építése, a működés pontos mérése és a visszacsatolás elengedhetetlen. Így lesz naprakész valóban tudás vezérelt rendszerünk. A tudásalapú világ alapvetése a minél kevesebb energia és tőke igény, erre írtunk példákat a MESH modellel kapcsolatban. A legnagyobb világcégek pontosan emiatt a tudást birtokolják és amit csak  lehet kulcsrakész módon, franchise-ban működtetnek. Ilyen franchise a Coca-Cola  is,  de az amerikai profi ligák is franchise-ban működnek. A másik megoldás a márkanév építése, a márkanévhez kötődő tudás és kommunikáció birtokba vétele. A Nike-é csupán a tervező és a kommunikációs részleg, nem építenek gyárakat, a termék-előállítást olcsón megoldják a Távol-Keleten, és sok divat márka pont ugyanígy működik, óriási árréssel. Ebben az esetben az a fontos, hogy a termék fejlesztésben és a termékről kialakított képben legyünk specialisták, a gyártást majd megoldják az elvárásaink szerint mások.

Speciális termékeket, szolgáltatásokat is pontosan emiatt terjesztenek fogyasztói, vagy értékesítői hálózatban. Ez nem jelenti azt, hogy minden MLM rendszerben megfelelő a tudás és megfelelően kidolgozott a rendszer, pontosan emiatt vannak itt is, amelyek tradicionálisan jól működnek, s vannak amelyek feltűnnek és gyorsan el is tűnnek. Általában a gyorsan eltűnők is azt gondolják, hogy az MLM is csak egy eladás technika, s pontosan emiatt nincsenek meg a megfelelő üzletépítési alapok, a kulcsrakész rendszer, amit tovább lehet adni. Franchise-ban és MLM-ben is az működik, ami rendszer függő és nem ember függő. A tudás, tehát önmagában nem elég, hanem mindenki számára használható tudást kell belőle készíteni.

S éppen az átadható tudás, az értékesíthető tudás alapján működik a világ, ez hoz bőséget. A meg nem értett zseni, az át nem adott tudás viszont semmit sem ér. Emiatt nem elég a jó ötlet, nem elég a kiváló termék, szükséges a róla való folyamatos és jó kommunikáció. A tudást, ezért veszik körül csupán technikai elemek, hogy könnyebben átadható legyen. Pontosan emiatt követi a stratégiát a taktika, PR-t, a marketing.

A tudásalapú vállalkozás gyorsabb, mint a technika vezérelt

PR és tudás alapon gyorsabb egy vállalkozás
Amennyiben túl sok az operatív feladat, a megoldásra váró részlet, a döntésképtelenségi, vagy dönteni nem merés helyzete a vállalkozásban, úgy az  technika vezérelt, a techné van túlsúlyban az episztémé helyett. Amennyiben vállalkozásunk termelékenysége csökken a vezető távollétében, úgy az ember és technika függő cég. Mindig valakinek az aktuális technikai megoldásaitól függ, hogy történik e előre lépés. Ezeknél a technika vezérelt cégeknél ráadásul az idő is sokkal jobban nyúlik. Egy-egy döntés után is mire megvalósul egy új elképzelés, sokkal több időbe kerül a megvalósítás, pontosan amiatt, mert olyan területre tévednek, amiről nincs technikai ismeret.

Az átadott tudás alapján működő vállalkozás franchise-olható, hálózattá alakítható, másrészt itt pontosan kidolgozottak a tudás alapú technikai lépések, amiket követni kell és döntéseket eredményeznek, mind az eladónál, mind a vevőnél. Ilyen lépés sorozat, hogy mikor mit mondanak egy gyors étteremben 1. Köszönés - mosoly: Üdvözöljük Éttermünkben! 2. Aktuális ajánlatunkat kéri, vagy  van valami kedvenc fogása - aztán később X.-dik lépés: lehet nagy adag? X+1: Milyen szószt kér hozzá? s máris növelték az értékesítés mértékét. Ezek hosszú évek alatt kiérlelt technikák, amik egy biztos tudás alapra épülnek, nincs hosszú termékvonal, nincsenek minőségi kilengések a termékben. Azonban ezekben a rendszerekben mindent pontosan mérnek, s ha csökkenne az eladási statisztika azonnal kísérleteznének egy termékkel, új dizájnnal, új mondattal, mert nem engedhető meg, hogy technika függő legyen a rendszer, s az eladások attól váljanak függővé, hogy éppen milyen napot fog ki valaki. Lehet fanyalogva mondani, hogy itt robotok dolgoznak, de meg kell nézni milyen a PR, milyen a társadalmi szerepvállalás ezeknél a vállalatoknál és mekkora lehet az árrés, ha bármikor pótolható egy kilépő munkatárs, mert itt a 23 lépés az eladásban, amit szóról szóra meg kell tanulni és alkalmazni. Egy ily módon felépített cégben a változásokra sokkal könnyebb reagálni.

PR és a tudás épít stratégiát
A tudásalapú vállalkozásban a vezetőknek több idejük lesz és nyugodtabban foglalkozhatnak a stratégiával, az egyedi tudás elmélyítésével, míg technika vezérelt versenytársaik többet rohannak, többször változtatnak a technikán, mert nem jönnek az eredmények.

A válságra, a káoszra nem lehet reagálni pusztán technikai lépésekkel, mert a káosz a káoszt nem kioltja, hanem növeli. Ezért időben is változó eredmények születnek, mert technikailag megoldhatatlan, ha nincs rend, ha nincs terv, hogy hogyan reagáljunk. Egyszer kipróbáljuk ezt, aztán kipróbáljuk azt, pedig mindenki közös érdeke, hogy a tudásalapú világ felé lépkedjünk,  s ne a mások által már meghaladott tudásformákat, mint elkopott technika alkalmazzuk.   

 

Népszerű bejegyzések