Kövess:

péntek, május 1

Mi történik, ha rosszul építed fel a kampányod? - Kádesi csata

Célok, eszközök és erőforrások


Kádesi csata, téves információk alapján készült kampány
A csata időpontjának pontos meghatározásában több elmélet létezik Krisztus előtt, 1274. májusára, más források szerint viszont 1296. májusára esett. Mindegyik forrás megegyezik azonban abban, hogy mindenképpen májusi az az nyár eleji csatáról van szó.

A helyszíne a Föníciai partok, Kádes városa volt. Ez a terület ma Szíria és Libanon határán fekszik. A harcoló felek: a támadó egyiptomi hadsereg II. Ramszesz fáraó vezetésével és a védekező Hettita Birodalom serege II. Muvatallis irányításával volt.

Összecsapó haderők, a becslések szerint mindkét oldalon 20 – 20 ezer katona harcolt, tehát egyik oldalon sem volt meghatározó erőfölény, ezért inkább olyan piaci versenyhelyzethez szolgálhat analógiaként, ahol körülbelül hasonló erőforrásokkal rendelkező cégek csapnak össze a vásárlók kegyeiért. Természetesen az egyik fél terepismerete jobb, ő már régóta bent van a piacon, míg a versenytársa az ellenfele kárára szeretné piaci pozícióit javítani. A piac elhódítása a konkurenciától ma is minden esetben elég drasztikus és agresszív cselekedet, bár az eredmények itt inkább a bevételek alakulásában lesznek tettenérhetőek.

A kor színvonalán használt legmagasabb technológia


Kádesi csata, téves információk alapján készült kampány
Valószínűleg ez volt a legnagyobb ütközet a történelem során, amelyet a harci szekerekre alapozva vívtak, mintegy 5000 ilyen jármű részvételével. Ebből 2000 darab kétszemélyes egyiptomi volt, 3000 darab pedig háromszemélyes hettita. Ezeken kívül több mint 38 000 gyalogos vett részt a hadjáratban, 18 000 egyiptomi és körülbelül 20 000 hettita. A csata kimenetelében tehát fontos szerepe volt a kor színvonalán álló legjobb hadi – kampány – eszközöknek a minél magasabb szintű, minél több tudással való begyakorolt használatának. Egy mai, a piacokért vívott ütközetben annak nem lesz esélye, aki nem használja a legmodernebb kampány eszközöket. Ma hírlevelek, PR cikkek, blog bejegyzések és Google és Facebook kampányok, valamint kidolgozott értékesítési forgatókönyvek nélkül nem boldogulsz. Így ha bármelyik is hiányzik egy cégben mielőtt harcba szállnál egy adott piac meghódításáért jó ha pótolod ezeket, különben esélyed sem lesz a konkurenciával szemben.

A kádesi csata Ramszesz leghíresebb csatája. Erre az összecsapásra már trónra lépése óta készült; emlékezett ugyanis az apja által ugyanitt vívott ütközetre, melyben ő maga is részt vett, és amely az egyiptomiak számára kedvezőtlen eredményt hozott. A vágy arra, hogy visszavágjon már régóta megvolt. A vágyak azonban önmagukban, kidolgozott tervek nélkül sem a háborúban, sem az üzletépítésben nem sok jóval kecsegtetnek.  A csata előtt a négy hadtestre (Amon, Ré, Ptah és Széth) osztott egyiptomi sereg letáborozott Kádestől délre. A szokásos terepfelderítés közben az őrök elfogtak két beduint, akik bevallották, hogy a hettitáktól szöktek el, mert félnek, attól, hogy az egyiptomiak velük együtt elpusztítják őket. Hűséget esküdtek Ramszesznek, és a védelméért cserébe elmondták, hogy a hettiták még mindig nagyjából 200 kilométerre járnak Kádestől, így nem érnek időben a város védelmére. Sőt a sereg már fáradt a meneteléstől és megálltak, s letáboroztak Halpa környékén, mert félnek megütközni vele. Ramszesz, elhitte, hogy a hettiták még csak Halpánál járnak, így azonnal elindult, hogy elfoglalja Kádest, nem tudván, hogy a két beduin valójában Muvatallisz kéme volt, akiket azért küldött, hogy félrevezessék az egyiptomiakat.

Kádesi csata, téves információk alapján készült kampány
A piac nagyságáról, a konkurens szolgáltatásairól érkező információkra sohasem szabad alapozni. Ezért fontos a megfelelő piackutatás, ami tartalmazza a saját statisztikánkat is, a magunk teljesítményéről, amivel igazán harcba szállhatunk. Ramszesz menetelése, fölényének tudatéban és túlzott magabiztosságában Kádes felé hadászatilag teljesen műkedvelői séta jellegű volt, annyira nélkülözött minden tervszerűséget. A hadsereg négy részre szakadt, hadtestei külön-külön, kapcsolat nélkül vonultak, mintha csak Egyiptom földjén járnának, s nem vették figyelembe, hogy ők a hódítók, ők akarnak új területeket meghódítani. A Ré és Ámon hadtestek Ramszesz parancsnoksága alatt álltak, a Ptah és Széth hadtesteket a folyó és erdők választották el tőlük, és ez utóbbi kettő még Sabtuna mellett vesztegelt, amikor Muvatallisz már akcióba lépett.


Muvatallisz seregei ugyanis valójában az Orontész folyó túlpartján, a kádesi hegyek mögött rejtőzött a király öccse, a későbbi III. Hattuszilisz király parancsnoksága alatt. Ramszesz serege ketté-, majd négyfelé válva közeledett Kádeshez, nem sejtve, hogy a város mögött Muvatallisz király várja őket seregével. Így Muvatallisz előtt állt az a páratlan lehetőség, hogy az egyiptomi hadsereget részenként számolja fel. A félretájékoztatott Ramszesz az igazságra csak két hettita futár elfogása után jött rá.

Változtatási lehetőségek csata és kampány közben


Kádesi csata, téves információk alapján készült kampány
Amennyiben csak a kampány közben eszmélsz rá a valódi adatokra és a piac fogadtatására, akkor már nagyon nehéz javítani a végső kimenetelén a kampányodnak. Sőt amennyiben rosszul tervezel és hamis célokat tűzöl ki, félrevezető adatok alapján, akkor még a piac valódi természetéről sem lesz visszajelzésed. Így sem a kommunikációdon nem tudsz később javítani, sem a terméked menedzselésén.

Ramszesz ebben a helyzetben azonnal futárokat küldött a leszakadt és az Orontész túlsó partján haladó Ptah és a Széth hadtesteknek, hogy mielőbb zárkózzanak fel; ám mielőtt a fáraó serege egyesülhetett volna, Muvatallisz mintegy 2500 harci kocsival támadást intézett a Ré hadtest ellen. Az élen járó Amon-hadtest már Kádes alatt volt és táborozásra készült, éppen azon a helyen, ahol reggel még Muvatallisz táborozott. A hettita sereg a nap folyamán Kádes alatt átkelt az Orontészen, majd Kádes felett újra átkelt rajta, így szembetalálta magát az egyiptomi haderő negyedét képező alakulattal. A Ré hadtestet a hettiták egy meglepetésszerű rohammal szinte teljesen elpusztították, Ramszesznek alig volt ideje hadrendbe állítani az Ámon hadtestet, hogy visszaverjék a hettitákat, míg meg nem érkezik az erősítés a folyón átkelő Ptah hadtesttől. A taktikai megvalósításának és teljes győzelemmel végződő győzelemnek úgy tűnt semmi sem állhat az útjában.

A saját dolgozók kiképzése


Muvatallisz számításait azonban saját hadserege húzta keresztül, amelyik az egyiptomi tábor elfoglalása után fosztogató hordává változtak.

Kádesi csata, téves információk alapján készült kampány
Amennyiben a pontos célokról az embereidnek nincsenek pontos adataik, már részcélok eléréséből is arra következtethetnek, hogy minden rendben és megvalósították, amit elvártál tőlük. Sok-sok cégnél mivel sem a vállalat küldetésével, sem a filozófiájával nincsenek tisztában a dolgozók, nehéz azonosulniuk a vezetéssel. Ugyanilyen módon, ha egy-egy kampány megvalósításában nincs pontosan betanítva számukra, hogy mik a feladataik, mit kell kommunikálniuk a vevő felé és mi a pontos cél, nem csupán az eladásban, hanem kommunikációban, a vevői igények feltárásában, akkor nem lehetséges elérni  egy cégben még a taktikai szintű részcélokat sem.

Az egyiptomiak visszavonultak, és noha maga Ramszesz kitüntette magát személyes bátorságával, - legalábbis az egyiptomi feliratok szerint, ez történt, s így talán ez volt minden idők első politikai PR-ja, amely egy kudarcra adott megnyugtató válaszokat – a valóságban azonban alig menekült meg a fogságba eséstől. Mivel nem sikerült a kitűzött taktikai célt megvalósítani a hettitáknak, így azt lehet mondani a csata döntetlenül végződött. A védekező és taktikusabb Hettiták azonban többet profitáltak az összecsapásból. A Hettita Birodalom ugyanis a csata utáni békében megszerezte a szíriai területek nagy részét, így Egyiptom rovására terjeszkedni tudott.

A rosszul kivitelezett kampánnyal, a nem megfelelő kommunikációval, a konkurens tevékenységének pontos feltérképezése nélkül a céged költségén sajnos mindig a konkurensek kampány munkáját végzed el. Megismertetsz a piaccal egy terméket, egy eljárást, egy szolgáltatást, sikerül is azt valamilyen módon rögzíteni a potenciális vásárlók tudatában, de még sem kapcsolják azt hozzád. Így a kampányod után, vagy ideje alatt lehet, hogy valóban igényt generálsz, de a vásárlók a pénzüket a konkurenciánál fogják elkölteni.

Kádesi csata, téves információk alapján készült kampány

0 megjegyzés:
Népszerű bejegyzések