Kövess:

hétfő, június 15

Ne bízz csak egyetlen, de költséges eszközben – a Rozgonyi csata


Harc a megosztottság ellen


Rozgonyi csata
1312. június 15-én az Északkelet magyarországi, Rozgony közelében került sor, erre a magyar történelmi csatára. Ma Rozgony Felvidéken, Kassa közelében (a mai Szlovákiában a Rozhanovce település néven) található. Az egyik oldalon a Kassa városát támogató Károly Róbert király serege állt, míg a másikon az Aba család fegyveresei, Aba Amádé fiainak vezetésével. Károly Róbert országegyesítő háborújának egy döntő csatája volt a rozgonyi. A kiskirályok uralmi területei Magyarországon, ugyanis gyengítették a királyi hatalmat és így az ország erejét is, az ország területének nagy része néhány tartományúr – kiskirály, vagy oligarcha – hatalma alá került.

Olyan piacon dolgozol, amit hatalmi eszközökkel sokszor leosztanak és megvannak az adott piaci terület kiskirályai. Akkor se veszítsd el a tudásodba vetett hitet, találj olyan piaci szegmenst, amiben jóval jobb tudsz lenni náluk. Találd meg azokat az embereket, akik hosszútávon, akarnak tenni, és velük építs egy másik világot, amiben az oligarchák hatalma mit sem ér, mert szellemileg sohasem juthatnak oda. S ezeknek az oligarcháknak a tekintélye, a tisztelet úgyis gyorsan elmólik.

A rozgonyi csata közvetlen előzménye az volt, hogy 1311 szeptemberében a kassai polgárok városi kiváltságaik védelmében megölték az egyik kiskirályt, az Aba nembeli Amadé nádort. A nádor fiai bosszúra készültek, ám a király, természetesen a jogos kiváltságait védő város mellé állt. Válaszul az Abák segítséget kértek, egy másik kiskirálytól, az ország északnyugati részét uraló Csák Mátétól. Csák Máté, mintegy 1700 cseh zsoldost és több familiárisát küldte az Amadé-fiak segítségére, és ők az így megerősített seregükkel támadtak Kassára.

A támadás hírére Károly Róbert is a város közelébe irányította seregét. A két had Rozgony mellett ütközött meg. Az oligarchák Balassa Demeter és az Aba nembeli Nagy (vagy Szép) Aba vezetése alatt álló seregének fő ereje a nehézlovasság volt, míg a király seregében nagyon sok gyalogos katona volt.

A drágább eszköz sohasem garantálja a győzelmet


Rozgonyi csata
Bízva a nehéz lovasság mindenütt áthatoló erejében a szárnyakon vívott harcról az oligarchák teljesen le is mondtak. Az Amadé-fiak seregük frontális támadásával a centrumban próbáltak meg döntést kicsikarni. Ezt az elképzelésüket támogatta az is, hogy a király került hátrányosabb helyzetbe a völgyben, a seregek felvonulásánál, míg ellenfelei a hegy lábánál foglaltak helyet. A tartományurak hadseregük látványos erőfölényének tudatában ezért egyetlen, erőteljes rohammal kívánták áttörni a király hadrendjét. Semmilyen átkarolási kísérletről nem írnak a források, így akarták ugyanis Abáék kihasználni a lovasság együttes erejét. Az oligarchák taktikája végtelenül egyszerű volt, látva túloldalt a jelentős gyalogságot. Frontálisan, lendületből a nehéz lovasokkal áttörnek az állások közepén, majd a szétzilált egységeket külön-külön is lemészárolják.

Az erőfölény tudatában sokszor válnak óvatlanná és megfontolatlanná, lemondva a gondolkodásról a versenytársak. Lehetnek valakinek jobb eszközei, drágább felszerelése, a gondolat ereje mindenkor több lesz ennél. Egyszerűen hagynod kell, hogy a konkurens ilyenkor teljes egészében megbízzon a költséges eszközeiben, aminek a hatását pár ügyes ötlettel semmivé teheted.
 
A leghevesebb küzdelem természetesen a frontális támadás centrumában a királyi zászló körül alakult ki. Csák nembeli Györke királyi zászlótartó el is esett a csatában, és a király a johanniták zászlaja alatt harcolt tovább. A királyi sereg természetesen nagy veszteségeket szenvedett el a támadás első vonalában, azonban míg az ellenség középen harcolt a királyt védőkkel, addig a széleken a többi gyalogos egységnek volt ideje bekapcsolódni a harcba. Így amikor a leghevesebb volt a király elleni elvakult támadás, akkorra volt ideje a szepesi és kassai gyalogságnak oldalba támadni az Abák már győztesnek látszó seregét. A gyalogság erejéhez hozzájárult az is, hogy Magyarországon a fegyvereket és fegyelmet tekintve a szepesi és kassai gyalogosok a legjobb csapatok közé tartoztak. A támadásuk is pontos és jól felépített volt, nem a centrumba igyekeztek, ahol a legnagyobb volt a káosz, hanem a nehéz lovasság széleit kezdték megtámadni. Így sikerült egyre több lovast a szárnyakra vonni, ami megkönnyítette a középen küzdő király helyzetét is. Így, amikor a szárnyak támadása miatt, a középen vezetett támadás meggyengült, akkor a királynak lehetősége volt kitörni, több részre vágva az ellenséges erőket és a szárnyakon is tudtak segíteni a gyalogosoknak. A seregvezérek a váratlan oldaltámadásban, a haderejük széthúzásában szinte mind elestek, és ez annyira megzavarta az oligarchák hadseregét, hogy megfutottak a csatatérről. A csatában elesett Amadé nádor két fia, Miklós és Dávid is. A magyar hadtörténelemben ez volt az első olyan csata, amelyben a gyalogság döntő sikert ért el a nehézlovasság ellen.

Rozgonyi csata
Amikor valaki erőfölényből küzd ellened, lehet az egy multi is, természetesen óriási lesz rajtad a nyomás, hogy feladd. Azonban, ha megfontoltan, kis lépésekben haladsz előre, akkor észre fogod venni a konkurensek erőfölényében azokat a gyengeségeket, amiket te könnyen meg tudsz támadni. Ehhez nagyon fegyelmezettnek és kitartónak kell lenned, ez nem vitás. A fegyelmezettséged és a kitartásod, azonban olyan fegyvert ad a kezedbe, amivel észreveszed azokat a piaci lehetőségeket, amiket jól kihasználhatsz. Nem frontálisan, azokat az eszközöket használva kell szembeszállnod a piac kihívásaival, amit a nagyobb anyagi erőforrássokkal rendelkező piacvezetők használnak, hanem oldalazva, az ő figyelmetlenségüket kihasználva tudod a piacot úgy szegmentálni, hogy az előnyös legyen neked.

A tekintélyed és az ismertséged is nőni fog


Rozgonyi csata
A rozgonyi csata után jelentősen megnőtt a király tekintélye: csapatai egymás után foglalták el az Amadé-fiak kezén lévő várakat, és uralmát az ország északkeleti felén a lengyel határig terjesztette ki. A legnagyobb ellenfélnek tekintett Csák Máté katonai erejét a csatavesztés nem törte meg, de a keleti irányú terjeszkedés lehetőségét lezárta előtte, így hatalma hanyatlani kezdett. Károly Róbert lassan, de biztosan megszerezte az egész ország feletti ellenőrzést.

A nyerő ötleteket mindig vidd tovább, sohase állj meg és elégedj meg azzal, amit elértél. Próbáld meg egyre szélesebb földrajzi körben terjeszteni az eredményeidet, megosztva azt másokkal is. Amennyiben te nem próbálsz meg növekedni, úgy mások számára engeded át a te piaci területeden a kezdeményezést. S ha átengeded másnak a kezdeményezést, akkor a te piacod fog előbb, utóbb sérülni, elfelejtve az elért eredményeket, a végén vereséget szenvedsz. Maradj ötletes, megfontolt, így mindig tudsz küzdeni a saját piacodért.

0 megjegyzés:
Népszerű bejegyzések