Kövess:

szerda, augusztus 12

Az erő és az erőnlét egy cégben - A háború művészete V.


5. AZ ERŐ


céges erő és erőnlét
A megfelelő erő és az erőnlét nemcsak a sportban, hanem az üzleti életben is fontos. Lehet ez fizikális, vagy mentális. Az erő, azonban az üzleti életben elsősorban a tudásból fakad. A tudás biztosítja azokat az előnyöket, amik erősebbé tesznek a versenytársakkal szemben. Az üzletben mindig azért kell hosszútávon gondolkodni, mert a kezdeti erőnél, - a nagyobb tőkeforrás, vagy jobb infrastrukturális háttér – sokkal többet jelent az erőnlét, ami csak hosszútávon érvényesül. Különösen így van ez egy olyan üzleti környezetben, ahol a technológia és vele együtt a paradigmaváltások is felgyorsulnak.

A történetépítés, a hosszú távú stratégia garantálja ugyanis számodra, hogy jobb legyen az erőnléted másoknál. Az egyes iparágak legerősebb márkái mind-mind több évtizedes múltra tekintenek vissza. Ez alatt az idő alatt alakították ki azokat a pozíciókat, amelyekhez konkrét szavakat, gondolatokat és jól leírható történeteket kapcsoltak. Ehhez az építkezéshez elengedhetetlen az erőnlét. Míg olyan piacokon, ahol a gyors technológiaváltás fontos, mint például a mobiltelefonok, ahol a 2000-es évek elejének piacvezetője a Nokia teljesen eltűnt és helyére legismertebbként az Apple került  - erős PR tevékenységgel, történetépítéssel, sok kalligrafikus elemmel – fontos az erőkoncentráció. A folyamatos építkezés után, formában tartva az erőnlétet, hirtelen kell és a megfelelő frontvonalon robbantani. Az rendelkezésre álló erőt jól kell összpontosítani, ahhoz, hogy eredményeket érj el. Az erőösszpontosítás révén elért eredmények, a megszerzett pozíciók megtartása viszont itt is már az erőnléten múlik. Milyen módon jelenik meg hát az erő, a háború művészetében?

céges erő és erőnlét
„Minden csatában egyenes támadással vehetjük fel az érintkezést az ellenséggel, de cselvetéssel győzünk. Ezért aki ért hozzá, hogyan alkalmazzon cselvetést, az (képességeiben) határtalan, mint az ég és föld [a természet], és kimeríthetetlen, akár a folyók és folyamok.”

Egy adott csatatéren, egy adott piacon, a versenytársak úgyis figyelik a tevékenységedet. S mivel figyelik, ezért pontosan képet kapnak mindarról, amit teszel és ahogyan teszed. A kommunikációd nemcsak a vevőiddel, de a konkurensekkel való érintkezést is elősegíti. Aki jelentősebb, a vevők által elvárt tartalommal és értékesítési tudással rendelkezik, pontosan ezért lesz képes, a másolható megoldások mögött, olyan egyedi értéket közvetíteni, ami nagyobb lehetőségeket biztosít. Amennyiben te vagy az, aki a gondolatai és ötletei révén az erősebb, úgy te fogod szolgáltatni azokat a mintákat, amit a konkurencia követni fog. Mindig mikor változtatsz az események folyásán, az alkalmazott megoldásokon, akkor az olyan lesz, mint a fontos taktikai cselvetés. Kimeríthetetlen és folyamatosan bővülő taktikai tudással kell rendelkezni ahhoz, hogy a stratégiád mindig megfelelő módon tud kibontani. Az erőnléted a stratégiádon múlik, a taktikád, pedig az erőn, ami a pillanatnyi formát is adja. A taktikai tudás fejlesztése segít abban, hogy a stratégiában rejlő előnyöket, mint a harci cselvetést ki tud használni.

céges erő és erőnlét
„A csatában erőt érvényesíteni csak két módszerrel lehet: cselvetéssel és közvetlen harccal; de a cselvetés és a közvetlen harc váltakoztatása annyiféle lehet, hogy nem győzzük kimeríteni. A cselvetés és a közvetlen harc egymásból kell hogy fakadjon, véget nem érő nagy körforgásban, s akkor (változataikat) ki is tudná kimeríteni!”

A közvetlen harc mindig a frontális támadás, amit többféle módon lehet kivitelezni. A rövid távú előnyök elérése, mint az ár akció, az egyet fizet többet vihet, vagy a plusz ajándék és szolgáltatások is lehet frontális támadás, de ezekkel hosszútávon csak veszíteni lehet, mert ezek roncsolják az erőnket, a forrásainkat.  A közvetlen támadás lehet új termék, vagy szolgáltatás, újra pozícionálás, vagy jelentősebb tartalom marketing és értékesítési kampány, amivel viszont hosszabb távon is megtarthatod az elért eredményeket. A cselvetés viszont, amikor új taktikát alkalmazol, amikor új tudásformákkal, a történeted újraírásával tudsz előrukkolni. Ehhez viszont folyamatosan kutatnod kell a lehetőségeket és bővíteni a tudásod. Így tudod a cégedben a közvetlen harcot és a cselvetést váltakoztatni.

céges erő és erőnlét
„Kavargásban és zűrzavarban felfordulást mutat a harc, de ez mégsem lehet igazi felfordulás. A gomolygásban és összevisszaságban formánk kerekké válhatik, de vereséget mégsem szenvedhetünk. A felfordulás a rendből keletkezik, a gyávaság a bátorságból születik, a gyengeség az erőből jön létre. A rend vagy felfordulás a számarányoktól függ, a bátorság vagy gyávaság az erőtől, erő és a gyengeség pedig a formától.”

A küzdelem, mivel a konkurensek lépéseit sem lehet pontosan kiszámítani, sokszor a vevők számára is átláthatatlanná teszik a piacot. Sokszor gondolhatod, ezért, te, aki közelről szemléled, hogy csak egyetlen tényező, például az ár, vagy erősebb marketing tevékenység dönt, de a pillanatnyi felfordulásban nem tudod, hogy melyik tényező mögött milyen stratégia, milyen rend húzódik meg. Ám ha van rend a mögött, amit teszel, akkor minden már csak a számarányoktól, a statisztikától függ. Kitartóan csinálod, ami mellett elkötelezted magad és mindig keresed a megújulást a rendelkezésre álló adatok alapján, akkor azok, amik ma még gyengeségeid és erőtlenség, abból később megfelelő formában erő lesz.

„Ezért aki ért hozzá, hogyan kell az ellenséget mozgásba hozni, az olyan formát mutat neki, hogy az ellenség feltétlenül követni kezdi, olyasmit nyújt neki, amit az ellenség feltétlenül meg akar ragadni, s előnyöket kínálva fel, úgy tudja mozgásba hozni (az ellenséget), hogy aztán leshelyen várhasson reá.”

céges erő és erőnlét
Amennyiben a piacodon az egyik véleményformálóvá válsz, akkor a konkurenseket mindig te fogod mozgásra, válaszreakciókra kényszeríteni. Így viszont mindig lehetőséged lesz arra, hogy olyan előnyöket találj, ami miatt újabb és újabb taktikai hátrányba kerülnek a versenytársaid. Nagyon fontos ugyanis, hogy a piacaidat sohase csak a saját képességeid, termékeid és szolgáltatásaidra alapozva ismerd, hanem pontos stratégiai tudásod legyen a piac teljes működéséről. Ismerned kell azokat a kulcstényezőket, amik a piaci szereplők tevékenységét meghatározzák. Ezeknek a kulcstényezőknek óriási a jelentősége, mert ezek azok, amik megrajzolják az adott piac stratégiai tábláját, amihez képest mindig változásokat tudsz előidézni.

„Ha erejükhöz mérten látja el őket feladatokkal, akkor emberei (oly könnyen mozognak majd) a csatában, ahogyan a fatörzs vagy a kő gurul (lefelé).”

A szervezetnek mindig rendkívül fontos szerepe van abban, hogy a változások, a stratégiai pontok módosítása és a taktika érvényesüljön. Igazi erőt és erőnlétet kizárólag a cég szervezetén keresztül lehet biztosítani. Épp emiatt fontos, hogy a rendszeresen váltogatott taktikai elemekben mindenki otthon legyen és elfogadja az ezzel együtt járó tanulási és változási képességeket. Ehhez le kell küzdeni a legfőbb szervezeti akadályokat.

céges erő és erőnlét
A szervezeten belüli ellenállás leküzdéséhez meg kell tanulni a fókuszpontos vezetést. Látni kell a szervezeten belül, milyen tényezőkre összpontosítsunk, azokat hogyan növeljük, s mely tényezőket, munkafázisokat építsünk le. Általában 4 akadályt kell leküzdeni ahhoz, hogy a stratégiai gondolkodást és az ehhez szükséges taktikák begyakorlását elérd. Az első a meglévő státuszok állandó módosítása, mint kognitív akadály, a hangadók, véleményformálók meggyőzése, vagy kiiktatása, mint politikai tényező, valamint az erőforrás és motivációs hiány.  

A kognitív, gondolkodásbeli akadályok legyőzése csak tanulással és gyakorlással lehetséges. A korlátozott erőforrásoknál a szervezeten belül is fontos, az erőforrások koncentrálása a nagy befolyással bíró tényezők javára. Az erőforrás hiányok ugyanis csak úgy ugorhatók át, ha az igazán fontos pontokon elérni kívánt eredmények javára csoportosítunk át mindent. A motivációs gátak átugrásához a véleményformálókra kell koncentrálni, olyan teljesítmény helyzetbe hozni őket, ahol jól láthatóvá válik, hogy a véleményvezér szerephez tartozik e megfelelő tudás és gyakorlat.

A végrehajtandó feladatokat minél kisebb egységekre kell bontani, hogy a szervezet önmagától is tudjon változni. A politikai akadályok leküzdéshez kell tudni módosítani a státuszokat, felemelni a tanulni vágyókat, újat akarókat és letaszítani, az ellenünk küzdőket, a változást akadályozókat. Ugyanis mindig szükség van arra, akár csak egy-egy taktikai motívum megváltoztatásához is, hogy állandóan megkérdőjelezzük a már kialakult hagyományos gondolkodásmódot. Egy ily módon vezetett szervezetben mindig lesz elegendő koncentrált erő és hosszú távú erőnlét a csaták megnyeréséhez.  

0 megjegyzés:
Népszerű bejegyzések