Kövess:

péntek, január 15

Sakk, mint a stratégiai gondolkodás és az üzlet fejlesztője

Sakk és a stratégia

Sakk stratégia és PR
Az üzletépítést, az üzleti sikereket analógiaként gyakran hasonlítják nagy sport teljesítményekhez. Hogyan sikerült egy jól működő csapatot felépíteni, aki sikert sikerre halmoz a piacon - ennek analógiája lehet egy jól működő sportcsapat. A kitartásra, s a teljesítmény maximalizálására mindig kitűnő példa lehet olyan tett, sportesemény, amely jelentős erőkifejtéssel jár. Az üzlet fejlesztésre és a pontos gazdálkodásra, a tervszerű építkezésre, a kitűnő időzítésre, mivel ez mégis leginkább szellemi tevékenység, azonban egy szellemi sport a sakk a legjobb analógia. A sakk, amely igazából csakis a PR által, jól felépített történetek révén létezhet.

A kiemelkedő sakkozókhoz kötődő legendák azok, amelyek széles körben elterjedhetnek, sokszor már maguk a történetek is elvesznek, csak a PR által megalkotott alapfogalmak kapcsolódnak egy-egy névhez. Garri Kaszparov volt a legfiatalabb és leghosszabb ideig világbajnok a sakkozás történetében. A Kaszparov névhez így a páratlan intelligenciát, a hosszú éveken keresztül megőrzött csúcsteljesítményt és magát a sakkot kötjük. Ha valaki jól sakkozik, akkor azt mondjuk neki "Mi leszel te, Garri Kaszparov?" Ugyanaz játszódik itt le, mint egyes terméktípusoknál, ahol már nem egy terméket mondunk, például margarint, hanem egy konkrét márkát helyette: "Hozz Rama-t is!" Ez a beazonosíthatóság mutatja, hogy a sakkozó személye mögött húzódó PR jól működött. Sőt olyan reklámfilmek után kutatva, amiben sakkozó szerepel szintén csak Garri Kaszparovra lelünk igazán. S róla talán még azt is tudjuk, hogy sakkozott a világ legnagyobb teljesítményű komputerével, s legyőzte azt. Ez is a történet, a mítosz része, az emberi gondolkodás Kaszparov képében győzedelmeskedett a gépeken. S az emberi tudást, intelligenciát nem lehet plasztikusabban ábrázolni, mint a sakkal.

Sakk stratégia és PR
Azonban, mivel az emberi gondolkodás sokrétűségére és sok más bonyolult összetevőre épül a sakk, ezért amikor helyzetbe kerül a labdarúgó pályán egy csatár, azt jól érzékelheti mindenki, de azt amikor egy kombináció segítségével 6-7 lépés múlva matt következik, csak nagyon kevesen veszik észre. Ráadásul egy kvalifikált sakkmérkőzés, akár 7 órát is eltarthat, ami hála a technikának, ma már interneten is követhető. Ám ki az, aki árgus szemekkel ül a gép előtt, s jó húsz percet vár, míg végül sötéttel megtolnak egy gyalogot? Azonban az üzletépítés sem olyan, hogy egy jól eltalált lövéssel azonnal eredményt lehetne elérni, győzelmet lehetne kiharcolni, A hosszas gondolkodás után jól megtolt gyalog, majd a végjátékban lehet a győzelmünk kulcsa. Addig azonban még rengeteg dolgot kell tennünk, hogy ezt a kis előnyt győzelemre váltsuk, hisz közben a versenytársak sem alszanak, hanem gondolkodnak azon, hogy részükről mi lenne a jó lépés.

A sakk látásmódja


A sakk sajátos látásmódja az állások értékelésén és megítélésén alapszik. S minden egyes értékesítésnél, minden egyes akciónál, új termék és szolgáltatás bevezetésénél szükségünk van erre a látásmódra. Jól kell árat kalkulálni, hogy az adott termékkörön megfelelő árrés legyen a "fejlődéshez" - a sakk megnyitások egyik fontos eleme a tisztek fejlődése - jól  kell kommunikálni ahhoz, hogy üzenetünk eljusson potenciális vevőinkhez, meglévő partnereinkhez. Az anyag, az idő és a tér elemeivel ugyanúgy számolnunk kell, mint a sakkozónak. A sakkozás és annak tanulása közben ez a látásmód beépül a sakkozni tudó ember egyre gazdagodó személyiségébe. A sakk révén egy válsághelyzet megoldásának javaslata, - egy fenyegetés kivédése - a leggazdaságosabb és legésszerűbb megoldásokat sugallja, így a tanulmányozása kitűnő befektetés a jövőbe. Alapkérdés, hogy a cégeknek és az egyénnek mekkora erőforrás befektetésével kell megküzdeniük a válsághelyzettel? Milyen időbeli ütemezés segíti a legjobb lépések megtételét? Az erőforrások mozgósítása válsághelyzetben nehezebb, mint békeidőkben, az időintervallumok pedig hosszabbra nyúlnak egy-egy jó megoldás, lépés megtalálásához.. A sakk látásmódja, a sakk szabályai, stratégiai és taktikai gondolkodásmódja, amely megfelel az üzletépítés időbeli kibontásának sokat segíthet ebben. 

A sakk stratégiai szemléletének alkalmazásához, viszont a sakk alapjainak az elsajátítására van szükség. S mint az élet minden területén itt is óriási mennyiségben nőtt a feldolgozásra váró információ, ahhoz, hogy komoly eredményeket érjünk el. dr. Emanuel Lasker idején - a XX. század elején - még 200 óra elegendő volt erre. Ma már bármiben az élvonalba emelkedni hosszú és fáradtságos munka, ami rengeteg tanulással, lejátszott partival, sok üzleti tervvel, akcióval lehetséges csak. A megnyitások száma és variációi egyre bővülnek, amikre fel kell készülni.

Sakk stratégia és PR
A sakkozók több ezer, a mesterek már több tízezer „jelentéssel bíró sémát” tudnak megjegyezni. A kiemelkedő üzleti és politikai vezetők, vagy művészek sajátossága éppen abban rejlik, mint a sakk nemzetközi nagymestereié, több tízezer jelentéssel bíró sémát tudnak megjegyezni és a megfelelő helyzetben alkalmazni. Ez adja az alapját a problémák megoldásának. A rejtett tudás előhívása, mozgósítása képezi a humán erőforrások tartalékát is. A mozgósítás jelentősége válsághelyzetben is nő és a gyors reagálás, tudatosítás, gazdaságos és gyors döntéshozatal képessége a sakk tanulása révén fejleszthető, mint ahogy fejlődik az állás, pozíció megítélés és értékelés is. A sakk épp ezért eredetileg tanítási segédeszköz volt, és időről időre újra betöltötte ezt a szerepét. Indiában egykor harcosok oktatására szolgált, a középkori Európában fontos alapköve volt a lovagok képzésének. Segítségével – anélkül, hogy magát az éles helyzetet át kellett volna élni – alaposan ki lehetett ismerni a harc természetét. Sokat tanít a sakk arról is, hogy a cél elérését meg kell tervezni. Nincs esély a győzelemre, ha az embernek nincs hosszú távú (stratégia) és rövid távú terve (taktika), amelyek persze rugalmasan alakulnak az ellenfél lépéseitől, avagy a körülményektől függően. Taktika nélkül légvárakat építünk, stratégia nélkül pedig csupán spontán döntéseket hozunk. 

A világos és sötét bábuknak csak a legelső lépésére 400 megoldás kínálkozik. A világos második lépésére már 5362 lehetséges variáció használható, a sötét erre adott válaszával pedig 71.850-re nő a változatok száma. Néhány lépés teljesen átfordíthatja a sorsot jóból rosszba, vagy fordítva. Az ember tehát szabad akarattal cselekszik a sakktáblán, de tettei matematikai pontosságú ellenhatásokat szülnek. A sakk révén a tiszta versenyhelyzettel szembesülünk és a fair játékkal, a szabályok azonos betartásával. Lehet persze azt is, hogy továbbra is a kezdettől fogva könyörtelen versenyre, könyöklésre és törtetésre szocializálunk; a kivételezésre, és arra, hogy a tekintélyszemélyek önkénye ítél elevenek és holtak fölött. Ennek ma Magyarországon még lehet az az ideológiája, hogy ezzel az életre nevelünk, de ne csodálkozzon senki, ha a végén, a minket követő nemzedéktől azt kapjuk vissza, amire neveltük őket, mert aki ebből a rendszerből kikerül, az felnőve is ugyanígy fog viselkedni.

A sakk és az üzlet

Hogyan épül fel időben egy sakk játszma, milyen tudás kell az egyes részek megvalósításához? S milyen analógia fedezhető fel benne az üzletépítéssel?


Sakk stratégia és PR
Megnyitás: A centrum elfoglalása, a tisztek fejlesztése és a Király védelembe helyezése, ezek a megnyitás legfontosabb szabályai.

A tisztek fejlesztése - A kiváló termék az, amivel pozíciót tudunk elfoglalni a piacon. A kiváló termék tulajdonságai nemcsak a minőségi jellemzőkben nyilvánul meg, hanem a termékhez kötődő szolgáltatásokban, az egyes jellemzők egymáshoz való viszonyában. Hiába egy prémium termék, ha az árusító hely lerobbant, a személyzet alul informált, nem segítőkész és nem tudunk semmi plusz szolgáltatást a termék mellé helyezni. A fejlesztésben benne van mindaz, ami a termékhez kötődik, ha ebben tudunk többet nyújtani a versenytársaknál, kiszolgálás, információk, használati útmutató, gyakori problémamegoldások, garancia, a termékhez kapcsolt egyéb értékesítési termék, akkor máris előnyösebb a pozíciónk, így jobbak a kilátásaink a vevő meghódítására.

A centrum elfoglalása -  Az az harc a vevők fejében vívott helyekért, amennyiben sikerül a cégünk nevét és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat a vevőfejében előtérben, a centrumban tartani, jóval könnyebb lesz az értékesítés. A centrum megszerzéséért rendkívül erős a harc, pontosan emiatt nem mondhatunk le a PR munkáról, mert nélküle nem tudunk a centrumba kerülni. A centrum ellenőrzése nélkül - túl kevés vevő fejében él a szolgáltatásunk - rendkívül kedvezőtlen pozíciókból kell küzdenünk, ami jelentős anyagi hátrányt, sok felesleges energiát és költséget eredményez.

A Király védelme - A termék, szolgáltatások kidolgozása, az ezekhez kapcsolódó árak, olyan stratégiát kell kövessenek, ami segíti a hosszú távú működésünket. Rövid távú értékesítési előnyök, a király körüli védelmi pontok megerősítésének hiánya, végül vereségbe torkollhat. Az előnytelen üzletek a vevőnek is csak rövid távon jók, mert gyengítik a hosszú távú, minőségi működést, így egyre rosszabb minőségű és egyre olcsóbb szolgáltatásokat vesz meg vásárlónk is, ami végül is az ő életkörülményeit is rombolja. Árverseny helyett, ezért inkább a plusz szolgáltatásokra az erős centrumra és a jó ütemű fejlődésre, termékfejlesztésre, tanulási, tanítási folyamtokra helyezzük a hangsúlyt. A versenytársak szempontjából is van a sakknak egy óriási tanúsága, a kapkodó, túl gyorsan megfontolás nélkül lépők, akciózókkal nem szabad egy ritmusban működni, mert a mi játékunk, üzletünk minősége is hozzá romlik az övékhez.


Középjáték:


A kivívott pozíciók, a jó termékek és szolgáltatások fejlesztése után, ha biztonságossá tettük a működést, akkor jöhet a középjáték, amikor a megnyitásban elért előnyöket, kell tovább fokoznunk. Nézzük ezeknek a sakk szabályait, amiknek analógiáit a stratégiai szempontból jól felépített játszmákban és az üzletvezetésben is megtaláljuk.

Harc a sakktábla közepének birtoklásáért - Amennyiben sikerül a centrumban, a vevő fejében elfoglalni a helyünket, elég hatékony volt a PR munka, akkor ezeket az eredményeket fokozni kell. A PR-nak folyamtatossá és következetessé kell válnia, s akkor hogy növeljük a centrumra gyakorolt nyomást jöhet a marketing, s annak részeként a reklám. Tudnunk kell pozícionálni magunk, élni a kivívott pozíciókkal, s időhiány miatt nem veszíthetünk lépést az ellenféllel szemben, lehetetlen a kommunikációt szüneteltetni, inkább annak ütemezését, típusait kell átgondolni, semmint átengedni az irányítást a másiknak. Tempó hátrányban nehéz fordítani és állandóan futunk a pénzünk után. 

Jobb gyalogszerkezet létesítése - Látszólag a gyalog a leggyengébb játékos hadseregünkben, mégis a gyengébb gyalogszerkezettel, a végjátékban minden rámehet erre, amit addig szépen felépítettünk. Így már a játszma közben gondosan ügyelnünk kell a gyalogokra, mert nincs végjáték gyalog nélkül, belőlük mindig marad a játszma végére. Így az üzletben is fontos a harmonikus fejlődés, meg kell keresnünk a leggyengébb pontjainkat, amiket folyamatosan fejleszteni kell. Akkor leszünk igazán eredményesek, ha kiegyensúlyozott a teljesítményünk. Amennyiben lassú a cégünk, akkor a gyorsaságot fejlesszük, ha bizonyos pontokon nem elvárt a minőség, akkor azon dolgozzunk, ha túl költségesek a folyamatok, azon csökkentsünk! Azoknak a pontoknak a megoldását pedig, amelyek túl sok energiát emésztenek fel, azokat inkább szervezzük ki specialistáknak, ők jóval hatékonyabban fogják megoldani, mint mi bármikor tennénk.


Sakk stratégia és PR
Állásod folyamatos javítása, az ellenfél akadályozása, gyengítése - Természetesen semmi nincs, amit ne lehetne még jobbá tenni, ez igaz mind a szolgáltatásunkra, mind a termékeinkre. Épp ahogyan a gyengeségeken javítani kell a stabilitás érdekében, ugyanúgy az előnyöket is növelni kell. Csak így lesz lépéselőnyünk a versenytársakhoz képest. S természetesen ezeket a fejlesztéseket, előre lépéseket folyamatosan kommunikálni is kell, különben, ha csak a tízezredik vevő után áll össze a vásárlókban a kép, akkor már ezek az előnyök semmit sem érnek.

Mozgékonyság, aktivitás megőrzése, az ellenfél korlátozása ugyanebben - Épp a mozgékonyságunk, hogy szem előtt vagyunk, mindig azon dolgozunk, hogy minél minőségibb és sokoldalúbb legyen a szolgáltatásunk jelenti a versenyelőnyt. Ehhez kell a folyamatos marketing, amin szintén állandóan változtatni kell tudnunk, hogy ne legyen kiismerhető, ne tudják másolni, vagy könnyen reagálni rá a versenytársak. 

Fenyegetések és kényszerítések létrehozása, az ellenfél fenyegetéseinek hárítása - Amennyiben jól ütemezett az üzletpolitikánk, mindig képesek leszünk, valamilyen taktikai elem megvalósítására, ami a stratégiánkat szolgálja. Egy jól megszervezett akció, az adott termékkörben, olyan fenyegetés, amely vevőket csábíthat el a konkurenciától. Egy olyan akcióra, ami viszont tőlünk vihet el vevőket, azonnal reagálni kell. A sakkban úgy mondják ezt olyan típusú lépéseket kell tenni, ami támadó és a védekezést is segíti egyben. Az állandó árakciózás, azért válik nehézkessé, mert túl kicsi lesz a repertoárunk, amiből a marketingben dolgozunk, s pontosan emiatt válunk sebezhetővé. Az ellenfél ilyen típusú fenyegetéseire, pedig csak még alacsonyabb árral tudunk reagálni, ami szintén vereségbe sodorhat minket.

Előny megtartása, fokozása, vagy harc a kiegyenlítésért - Amennyiben mind a hibák kiküszöbölése, mind az előnyök építése, a folyamatos PR és a széles repertoáron alapuló marketing működik, úgy képesek leszünk egyre biztosabb és stabilabb pozíciót elérni a piacunkon, vagy csökkenteni a hátrányunkat versenytársainkkal szemben.Végjáték:  Az orosz sakkiskola erőssége a végjáték oktatásban rejlik, ezzel kezdik, az egyes figurák lépéseinek tanítása után. A végjáték kitűnően fejleszti a játékos technikáját, azt mondják itt tapasztalja meg igazán a sakkozó az egyes figurák erejét és értékét. Az üzleti életben, pontosan ilyen pont az üzletkötés. Az üzletkötésnek ismerni kell a szabályait, ismerni kell a végjátéktípusokat, tudnunk kell kiket akarunk a vevőink között tudni. Vannak vevőtípusok, akik nem érik meg az óriási energia befektetést, azoknak ajánljunk inkább döntetlent és koncentráljunk a következő partira. A következő játékban,.ahol ismerjük a nekünk megfelelő vevőtípust, megtalálva a tényleges problémát, kezelni tudjuk a félelmeit és ő kész a megfelelő árat adni termékünkért, szolgáltatásunkért, akkor ott tudnunk kell lezárni az üzletet és begyűjteni az érte járó 1 pontot. A sakkban, mint az üzletben is nagyon fontos, hogy minél több versenyen vegyünk részt - természetesen a játékerőnknek megfelelőn - így tudunk minél több ÉLŐ pontot gyűjteni, az üzletben minél nagyobb bevételre szert tenni.
 
A sakkban éppen az a csodálatos, hogy már egészen kisgyermekkortól részletes és pontos statisztikát vezetnek a teljesítményekről. Ennek segítségével pontosan mérhető a fejlődés és meg vannak az egyes szinteknek megfelelő állomások is, amik mutatják jó úton járunk.  A legtöbb cégnél nincs ilyen statisztika - az online működésünkbe, a honlap, online kommunikáció teljesítményének mérésébe viszont gyorsan telepíthető egy ilyen - enélkül a cégek sokszor nem tudják éppen hol járnak, min kellene javítani. Sokszor a körülmények és nem a mi teljesítményünk lesz így a meghatározó, mert nincsenek adatok ahhoz, hogy javítani tudjunk az egyes pontokon. Ám ha van statisztikánk jó tudnunk, hogy a világbajnok teljesítményekhez, talán nem is kell, olyan emberfeletti erőfeszítés, mint azt csak úgy egyébként, magunktól gondolnánk. Távolról a nagy sikerek túl elérhetetlennek látszanak, pedig igazából csak a tervszerűség valósul meg bennük következetesen.


Sakk stratégia és PRA sakk világranglista jelenlegi vezetője Magnus Carlsen, az övéhez hasonló magas ÉLŐ pontszámmal még soha senki nem rendelkezett. Ennek a magas teljesítménynek egy nagy titka van más sakkozókhoz képest. Magnus minden eddigi sakkozónál több versenyen vesz részt, többször mérettetti meg magát, így nagyobb mérkőzés számmal a háta mögött, hiába 23 éves, több tapasztalatra tett szert és több pontot tudott gyűjteni, mint versenytársai. Abszolút nem fél a vereségtől és egy versenyen, ha kikap már teljes erőbedobással tud koncentrálni a következő parti megnyerésére. Ezzel a teljesítménnyel ő az aktuális világbajnok Anand kihívója és novemberben, akár a világbajnoki címet is begyűjtheti. Milyen a világranglista vezető, világbajnoki jelölt statisztikája a sakkban? Az eddigi partijainak az 51%-ában döntetlent ért el, mondhatjuk úgyis nem jutott sok küzdelem után sem dűlőre az ügyfelekkel, nem született a tárgyalásokból üzlet. A vereségek száma viszont alacsony, mindössze 12%-nyi az olyan parti, amikor elveszítette ügyfelét, az egy előnyösebb ajánlatért átpártolt máshová. A győzelmek százalékos aránya pedig 37%. 37%-os győzelmi rátával lehet a sakkban világranglista vezetőnek lenni! Akkor viszont mitől félnénk az üzleti életben is, ilyen mutatókkal már mi is nemzetközi csúcsteljesítményre vagyunk képesek. Csalóka mindig, amikor egy-egy kampánytól rögtön azt várjuk, hogy megtöbbszörözik a bevételünket, mert ez még csak a kezdő lépés. Azonban végig kell menni a teljes folyamaton: a megnyitáson, középjátékon és jól befejezni a végjátékot. Hát hajrá üzletkötésre, üzletépítésre fel, hasznosítsuk a sakk filozófiát az üzleti életben is! S mivel ennyi analógia van az üzlettel, amivel semmilyen más sportág nem büszkélkedhet, mert azok elsősorban nem szellemi természetűek, így hát a támogatásra méltó területek közé kérem mindenki emelje be a sakkot is.

A sakkban, akár a fiadtól is tanulhatsz

sakk támogatás, sakk szponzorálás
A fiam, Gergely tanulása közben sajátítottam el mindezt a tudást a sakkról, amelyik játékról 2013. áprilisa előtt azt sem tudtam igazán, hogy eszik- e, vagy isszák. A fiam 2012 októberében kezdett el járni ovi sakkra, a lépéseket azóta ismerte meg igazán, majd az ezt követő február óta, pedig külön sakkra. Ekkor mondták először rá azt, hogy tehetséges. Áprilisban voltunk az első versenyeken, még öt évesen, május végén töltötte be a hatot. S a sakkban is ugyanaz a helyzet, mint bármiben a világon, ahol piacképes tudást akarsz építeni. Ahhoz, hogy egy kisgyerek fejlődése is töretlen legyen, hogy nemzetközi szinten tudjon kiválóan teljesíteni, ahhoz kell a minőségi képzés, a minőségi versenyek. S ehhez kellenek a megfelelő támogatók, mert a világ élvonalával lépést tartani csak így lehet. A megfelelő PR nélkül semmi sem épül fel, egy karrier sem és a cégek kiváló megítélése sem. Azonban, hogy ez a történet hová fut ki, azt nem tudni előre. A sportkarrier és a képességfejlesztés két különálló dolog. Azonban, hacsak a stratégiai gondolkodást és látásmódot segíti is a sakkozás, már akkor is megéri sakkozni.

Népszerű bejegyzések